Hindistan yeni kömürlü santral projelerini durdurabilir

Ülkenin enerji yönetimi ülkede gereğinden fazla kömürlü termik santral projesi olduğuna dikkat çekti

20 Aralık 2016

Hindistan Merkezi Elektrik İdaresi ülkenin 13. Beş Yıllık Elektrik Planı’nın taslak çalışmasını yayınladı.

Hindistan’da 2017-2022 ile 2022-2027 yılları arasında gerçekleştirilmesi gereken elektrik sektörü yatırımlarına yönelik hazırlanan çalışmada ülkenin yeni kömürlü termik santral yatırımlarına ihtiyacı olmadığı vurgulandı.

Çalışmada 2017-2022 yılları arasında Hindistan’ın elektrik üretim kapasitesine 44.085 MW’lık yeni kömürlü termik santral yatırımının eklenmesi gerektiğinin hesaplandığı bildirilirken, buna karşılık ülkenin bu alandaki kurulu gücünü 50.025 MW artıracak yeni projenin inşa aşamasında olduğu veya bu aşamaya geçmek üzere olduğu bilgisi verildi.

Çalışmaya göre bu nedenle inşa aşamasındaki mevcut yatırımlar dışında 2027 yılı sonuna kadar ülkede yeni kömürlü termik santral yatırımı için yatırım izni verilmemesi gerektiği ifade edildi.

Hindistan’da son beş yılda 87 GW’lık kömürlü santral devreye girdi

Bununla birlikte çalışmadaki bilgilere göre Hindistan’da 2012-2017 mali yıllarını kapsayan dönemde 101.645 MW’lık yeni elektrik üretim kapasitesi devreye alınmış olacak.Bu yeni kapasitede en büyük pay 87.540 MW ile kömürlü termik santral yatırımları olurken, yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik üretim kapasitesindeki artış ise 17.930 MW’da kalmış olacak.

Hindistan’ın yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik üretim kapasitesi 31 Mart 2016 tarihinde sonlanacak 2016-2017 mali yılı sonunda toplamda 42.849 MW’a ulaşmış olacak. Ülkenin 2022 mali yılı sonu hedefi ise bu alanda 175 GW’a ulaşmak.

Plan Hindistan’ın iklim hedeflerini aşacağını öngörüyor

Bununla birlikte taslak çalışma Hindistan’ın iklim değişikliği ile mücadele alanındaki hedeflerini de yükselttiği anlamına geliyor.

Çalışmadaki hesaplamalara göre ülkenin yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik üretim, 2022 yılında toplam üretimin yüzde 20,3’ü, 2027 yılında ise yüzde 24,2’si seviyesine yükselmiş olacak.

Hidroelektrik ve nükleer ile birlikte fosil yakıt harici tüm kaynakların payı ise 2022 yılında yüzde 46,8, 2027 yılında ise yüzde 56,5 olacak.

Hindistan yönetimi tarafından 2015 yılında BM İklim Değişikliği Sekreteryasına sunulan Ulusal Katkı Niyet Beyanı (INDC) belgesinde ülkenin 2030 yılında elektrik üretimini yüzde 40 oranında fosil yakıt dışı kaynaklara dayandırmayı hedeflediği bildirilmişti.

Halihazırda ülkenin elektrik üretiminde fosil dışı kaynakların payı yüzde 31 düzeyinde bulunuyor.