Hindistan güneş elektriğinde lisans sınırını yükseltti

Hindistan bu yıl 1,000 MW’lık güneş elektriği üretim lisansı sağlayacak

10 Nisan 2014

Hindistan’ın güneş elektriği kurulu gücünün, bir yıl önceye göre yüzde 56 oranında yükselerek 2,632 MW seviyesine ulaştığı bildirildi.

Hindistan Yeni ve Yenilenebilir Enerji Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre 1 Nisan 2013 ile 31 Mart 2014 tarihleri arasında ülkede 950 MW kurulu gücünde güneş elektriği sistemi devreye girdi.

Bakanlık 2014-2015 dönemi için güneş elektriği için sağlayacağı üretim lisanslarını da 750 MW’dan 1,000 MW’a yükseltti. Bununla birlikte aynı dönem için 1,080 MW olarak belirlenen termal güneş enerjisi alanındaki kapasite artışı hedefi ise 100 MW’a geriletildi.

Hindistan’da toplam nüfusun dörtte birini oluşturan 300 milyon kişinin elektrik kullanımından mahrum iken, sık ve uzun süreli elektrik kesintileri ise ülkede ciddi bir sorun olarak varlığını sürdürüyor.

Deutsche Bank tarafından geçen yıl açıklanan bir raporda güneş elektriğinin Hindistan’da şebeke fiyatlarına gerilediği ve devlet desteklerine ihtiyacının ortadan kalkmakta olduğu bildirilmişti.