Hindistan çatı kurulumları için sübvansiyon sağlayacak

Kurulumlara %20 ila %40 oranında destek sağlanacak

30 Temmuz 2021

Hindistan Yeni ve Yenilenebilir Enerji Bakanlığı çatı üstü güneş enerjisi yatırımları için yeni bir teşvik programı başlatıldığını açıkladı.[1]

Bakanlığın açıklamasına göre başlatılan “Çatı Üstü Güneş Programı Faz II” kapsamında ülkede kırsal alanlar da dahil olmak üzere konut ve binalarda çatı üstü kurulumları için destekleme ödemeleri yapılacak.

Destekler 3 kW kurulu güce kadar kurulumlar için referans kurulum maliyetinin %40’ına, 3 kW ila 10 kW arasındaki kurulumlar için de %20 oranına kadar uygulanacak.

Toplu konutların ortak tüketimi için yapılacak 500 kW’a kadar kurulumlar için de sübvansiyonlar %20 oranı ile sınırlı olacak.

Yeni ve Yenilenebilir Enerji Bakanlığı program ile konut sektöründe 2022 yılına kadar 4.000 MW çatı üstü güneş enerjisi kurulumu hedefliyor.

Hindistan 2021-2022 mali yılı sonunda güneş enerjisinde 40 GW’ı çatı üstü alanda olmak üzere 100 GW kurulu güce ulaşmayı hedefliyor. Bununla birlikte 2020 sonu itibarıyla ülkede bu alanda yalnızca 6,8 GW’lık güç bulunuyor.

 


[1] Ministry of New and Renewable Energy – Government incentivising rooftop solar systems connected to grid