Hibrit santrallerin yerli aksam şartları güncellendi

Yerli Aksam Yönetmeliği güncellendi

2 Ekim 2021

Resmî Gazete’nin 2 Ekim 2021 tarihli sayısında yayınlanan düzenleme ile birleşik kaynaklı elektrik üretim tesislerinde yerli aksam kullanımının desteklenmesine yönelik hükümlerde değişiklik yapıldı.[1]

Yayımlanan düzenleme ile Yerli Aksam Yönetmeliği’nin “YADF başvurusunun değerlendirilmesi” başlıklı 8’inci maddesinin 7’inci fıkrasına “veya bu aksam/bütünleştirici parçalar için en az %70 YMB YKO’ya ve SUB’a sahip aksamlar” ibaresi eklendi.

Güncelleme sonrası ilgili madde şu şekilde oldu;

“(7) Birleşik yenilenebilir elektrik üretim tesisleri ile destekleyici kaynaklı elektrik üretim tesislerinde YADF, ana kaynak bazında ve ana kaynağın faydalanma süresince uygulanır. Bu tesislerde, ana kaynak dışındaki yardımcı kaynak için, asgari geçmiş dönemlerde YADF’den faydalanılan aksam/bütünleştirici parçalar veya bu aksam/bütünleştirici parçalar için en az %70 YMB YKO’ya ve SUB’a sahip aksamlar kullanılır. Bu aksamlar/bütünleştirici parçalardan geçmiş dönemlerde YADF’den faydalandırılanlar Bakanlık tarafından her takvim yılı başında ilan edilir. Aksi takdirde başvuru sahibi, ilgili aksam/bütünleştirici parça için YADF’den faydalandırılmaz, YEKDEM Yönetmeliği kapsamında işlem yapılması ve ödenmiş tutarların faizi ile birlikte geri ödenmesini teminen EPDK’ya bildirilir.”

Yapılan değişiklik ile birleşik kaynaklı tesislerin yardımcı kaynak santrallerinde %70 oranında Yerli Katkı Oranı bulunduğuna dair Yerli Malı Belgesi ve Sertifika Uygunluk Belgesi bulunan aksamlar kullanılabilecek.

Yerli Aksam Yönetmeliği 28 Mayıs 2021 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmişti.[2]


[1] Yerli Aksam Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

[2] Yerli Aksam Yönetmeliği