Hibrit santrallerin yerli aksam desteğinde değişiklik yapıldı

Destekteki ana kaynak bazında ifadesi kaldırıldı

5 Ocak 2022

Yapılan değişiklik ile düzenlemenin Yerli aksam destek fiyatı (YADF) başvurusunun değerlendirilmesi başlıklı 8’inci maddesinin yedinci fıkrasında yer alan “ana kaynak bazında ve” ibaresi yürürlükten kaldırıldı.[1]

Değişiklik sonrası ilgili madde şu şekilde oldu;

(7) Birleşik yenilenebilir elektrik üretim tesisleri ile destekleyici kaynaklı elektrik üretim tesislerinde YADF, ana kaynak bazında ve ana kaynağın faydalanma süresince uygulanır. Bu tesislerde, ana kaynak dışındaki yardımcı kaynak için, asgari geçmiş dönemlerde YADF’den faydalanılan aksam/bütünleştirici parçalar veya bu aksam/bütünleştirici parçalar için en az %70 YMB YKO’ya ve SUB’a sahip aksamlar kullanılır. Bu aksamlar/bütünleştirici parçalardan geçmiş dönemlerde YADF’den faydalandırılanlar Bakanlık tarafından her takvim yılı başında ilan edilir. Aksi takdirde başvuru sahibi, ilgili aksam/bütünleştirici parça için YADF’den faydalandırılmaz, YEKDEM Yönetmeliği kapsamında işlem yapılması ve ödenmiş tutarların faizi ile birlikte geri ödenmesini teminen EPDK’ya bildirilir.


[1] Yerli Aksam Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik