Hibrit santraller için yerli aksam liste duyurusu yayımlandı

Listede önceki yıllara göre değişiklik yapılmadı

12 Şubat 2024

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (ETKB) Yerli Aksam Destek Fiyatı (YADF) uygulamasından yararlanabilecek hibrit santrallerde kullanılması gereken aksam/bütünleştirici parça listesi aşağıda yayımladı.

Bakanlığın duyurusunda birleşik yenilenebilir elektrik üretim tesisleri ile destekleyici kaynaklı elektrik üretim tesislerinde kullanılması gereken bu ekipman listesinde bir önceki yıla göre değişiklik yapılmadı.

Yerli Aksam Yönetmeliği sekizinci maddesinin yedinci fıkrası kapsamında, birleşik yenilenebilir elektrik üretim tesisleri ile destekleyici kaynaklı elektrik üretim tesislerinde ana kaynak bazında ve ana kaynağın faydalanma süresince YADF uygulanıyor.

İlgili madde gereği de YADF’ten faydalanılan aksam/bütünleştirici parçalar Bakanlık tarafından her takvim yılı başında ilan ediliyor.

 


[1] Yerli Aksam Yönetmeliği Kapsamında, Kaynak Bazında, Geçmiş Dönemlerde Kullanılan Aksam /Bütünleştirici Parça Listesi