“Herkes İçin Bisiklet!” projesi başladı

Proje WRI Türkiye ile Hollanda Bisikletliler Birliği işbirliği ile gerçekleştirilecek

6 Haziran 2021

Kent içi ulaşımda bisikletin payının artmasının hedefleyen “Herkes İçin Bisiklet!” projesinin başladığı açıklandı.

T.C. Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı tarafından Avrupa Birliği mali desteğiyle uygulanan Sivil Toplum Destek Programının üçüncü dönemi kapsamında hibe desteği alan proje WRI Türkiye, Hollanda Bisikletliler Birliği (The Dutch Cyclists’ Union) Fietsersbond iş birliğiyle gerçekleştirilecek.

Proje kapsamında pilot şehirler olarak seçilen Adana, Antalya, Eskişehir, Gaziantep, İzmir, Kayseri, Kocaeli ve Konya’da büyükşehir belediyeleri ve ilgili STK’ların desteği ile bisikletin bir ulaşım aracı olarak algılanmasını artırmaya yönelik çalışmalar yapılacak.

Bu çalışmalar ile sekiz şehir ile iş birliği yaparak iyi yönetişimi güçlendirmek, bisikletle ilgili STK’ların yerel ve ulusal düzeylerde karar alma süreçlerine aktif katılımını artırmak, STK’lar, yerel yönetimler ve merkezi yönetim arasında diyaloğu ve ortak strateji geliştirmeyi teşvik etmek hedefleniyor.

1 Nisan’da başlayan ve bir yıl sürecek birkaç aşamalı proje kapsamında öncelikle sekiz şehirden yerel yönetim temsilcileri ile bisikletle ilgili STK’ların, merkezi yönetim temsilcilerinin ve proje ortağı Fietsersbond’ın katılımıyla düzenlenecek başlangıç toplantısında iyi uygulama örnekleri paylaşılacak.

Bu şehirlerden toplam 32 STK ve belediye temsilcisine politika geliştirme, katılım, temsilcilik ve lobicilik faaliyetlerine odaklanan kapasite geliştirme eğitimleri verilecek.

Eğitimin ardından, dört aylık bir mentorluk süreci ile STK’lar ve belediye temsilcileri kendi şehirleri için yerel eylem planı geliştirecek. Akabinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Türkiye Belediyeler Birliği gibi konu ile ilgili merkezi yönetim temsilcilerinin de katılımıyla her şehrin kendi taslak yerel eylem planını sunacağı bir çalıştay düzenlenecek ve hep beraber ulusal eylem planı hazırlanacak.

Düzenlenecek kapanış toplantısıyla da ulusal eylem planı ve proje sürecinde edinilen deneyim konuyla ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşılacak.

Bisikletin ulaşımdaki payı Avrupa’da %45 Türkiye’de %2

WRI Türkiye Kentsel Gelişim ve Erişilebilirlik Yöneticisi ve projenin koordinatörü Dr. Çiğdem Çörek Öztaş açıklamadaki değerlendirmesinde sekiz şehri seçerken başlıca kriterlerinin bu kentlerde bisikletli ulaşım altyapısı, ileriye yönelik yatırımların ve bisiklet konusunda çalışan aktif STK’ların bulunması olduğunu belirtirken, şunları ifade etti;

Türkiye’de bisikletin ulaşımdaki payı sadece %2. En çok kullanan şehirlerde bile bu oran sadece %5. Avrupa ülkelerinde ise bu oran yüzde 45 civarında. ‘Herkes için Bisiklet!’ ile özellikle COVID-19 ile birlikte daha da önem kazanan kent içi ulaşımda sağlıklı, ekonomik ve çevreci bir alternatif olan bisikletin geniş kesimlerce benimsenmesini hedefliyoruz

 

“Amacımız bisikletin spor için değil, kent içi ulaşım için kullanılmasını sağlamak”

WRI Türkiye Direktörü Dr. Güneş Cansız ise şu değerlendirmeyi paylaştı;

WRI Türkiye olarak bu yıl 15. yılımızı kutluyoruz, 10 yıldır özellikle kent içi bisikletli ulaşıma odaklandık. Sürdürülebilir kent içi ulaşımın önemli unsurlarından biri olan bisikleti her fırsatta anlatmaya, bisikletli ulaşım konusunda farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. Bisiklete dikkat çekmedeki amacımız bisikletin spor için değil, kent içi ulaşım için kullanılmasını sağlamak.

Bugüne kadar Türkiye’de 15 kentte bisikletli ulaşımın geliştirilmesi konusunda strateji belirleme, altyapı çözümleri, yönetişim ve iletişim alanlarında çalıştık. Bununla birlikte Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na ilk bisiklet regülasyonu hazırlığında, pilot bisiklet yolu planlaması ve personelin teknik kapasitesinin geliştirilmesinde destek verdik. ‘Herkes için Bisiklet!’ de çok önemsediğimiz ve Türkiye için yararlı olacağına inandığımız bir proje.