Hedefler için İş dünyası Platformu başkanlığına Şükrü Ünlütürk seçildi

Ünlütürk görevi Ümit Boyner’den devraldı

2 Haziran 2021

2019 yılında UNDP, TÜRKONFED ve TÜSİAD önderliğinde kurulan “Hedefler için İş dünyası Platformu” Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine Şükrü Ünlütürk seçildi.

Görevi Ümit Boyner’den devralan Şükrü Ünlütürk, platformun özel sektörün sürdürülebilir kalkınmadaki rolünü güçlendirmek için sürdürdüğü çalışmalara liderlik edecek.

İş dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları arasındaki köprü kurmak amacıyla faaliyet gösteren Hedefler için İş Dünyası Platformu bugüne dek “İklim Değişikliği ve Afetlere Hazırlık”, “İşletmeleri Geleceğe Hazırlama” ve “Kapsayıcı Büyüme” çalışma alanlarında bir ortak eylem platformu olarak faaliyet gösterdi.

Önümüzdeki dönemde de iş dünyasının Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na uyumlu bir şekilde dönüşümünü güçlendirmeyi ve bu amaçla birçok paydaşı bir araya getirerek hem özel sektör hem kamu politikalarına sürdürülebilir kalkınma için yol göstermeyi amaçlıyor.

Şükrü Ünlütürk kimdir?

1956 yılında Isparta Eğridir’de doğan Şükrü Ünlütürk, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Maden Mühendisliği bölümünden 1979 yılında mezun olmuştur. Çalışma hayatına ilk olarak Çalışma Bakanlığı bünyesinde İş Müfettişi olarak başlayan Ünlütürk, tekstil ve konfeksiyon alanlarında çeşitli özel sektör kuruluşlarında da çalışmıştır. 1987 yılında Sun Tekstil A.Ş.’yi kurmuş ve halen Sun Grup şirketlerinden Ekoten A.Ş. Yönetim Kurulu başkanlığını yapmaktadır. Birçok sivil toplum kuruluşunda çalışmalarda bulunan Ünlütürk, Hedefler için İş Dünyası Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinin yanı sıra TÜRKONFED ve KALDER’de Danışma Kurulu üyesi ve EGİAD bünyesinde Danışma Kurulu Başkanı olarak görevlerine devam etmektedir.