Havza yönetim planları yönetmeliğinde değişiklik yapıldı

Değişen bakanlık yapılarına yönelik güncelleme yapıldı

11 Ocak 2019

Havza Yönetim Planlarının Hazırlanması, Uygulanması ve Takibi Yönetmeliği’nde değişiklik yapıldı.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayınlanan düzenleme ile bu alandaki görevli bakanlığın Orman ve Su İşleri Bakanlığı yerine Tarım ve Orman Bakanlığı olduğuna yönelik güncelleme yapıldı.

Aynı zamanda Havza Yönetim Heyeti, Havza Yönetimi Merkez Kurulu ve İl Su Yönetimi Koordinasyon Kurulu tanımları güncellendi.

Ayrıca bu alandaki çalışmalarda kurumsal arası koordinasyonun sağlanması, drenaj sularının drenaj sularının kontrolü, izlenmesi, yeniden kullanılması ve kalitesinin iyileştirilmesi ile su kirliliği açısından ve nitrata duyarlı hassas alanların belirlenmesine, ayrıca tedbirlerin uygulanmasına ilişkin raporların sunulma sıklığına yönelik alanlarda güncelleme yapıldı.