Havai yüzde 100’lük yenilenebilir enerji hedefi belirledi

Eyalet 2045 yılı elektrik üretimini tamamen yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlamayı hedefliyor

16 Haziran 2015

ABD’nin Havai eyaleti yönetimi tüm elektrik tüketimini tamamen yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlamayı hedefleyen yasayı onayladı.

2’ye karşı 74 oyla kabul edilen düzenleme, eyaletin elektrik tüketimini 2020 yılında yüzde 30, 2030 yılında yüzde 40, 2040 yılında yüzde 70 ve 2045 yılında yüzde 100 oranında yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlanması hükmünü getiriyor.

Düzenleme Havai’yi yüzde 100’lük yenilenebilir enerji hedefi getiren ilk ABD eyaleti yaptı.

Eyalet yönetimi bu hedefe rüzgar, güneş, jeotermal, enerji depolama teknolojileri yatırımları ile elektrik dağıtım sistemlerinde gerçekleştirilecek iyileştirmeler sayesinde ulaşabilmeyi hedefliyor.

Havai halihazırda elektrik tüketimini yüzde 21 oranında yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlayabiliyor. Eyalet elektrik üretimi için ise yıllık 5 milyar dolarlık petrol ithalatı gerçekleştiriyor.

Bununla birlikte büyük ölçekli rüzgar enerjisi santrallerinin kültürel bölgelere zarar verdiği, jeotermal enerji yatırımları için yapılan sondajların da Havaililerin dini inançlarına aykırı olduğunu düşünen kesimlerin bu yatırımlara muhalefeti bulunuyor.

Eyaletteki konutların yüzde 12’sinin çatısında da güneş elektriği sistemleri kurulu bulunmakta.