Hava kirliliği tespiti için 3 boyutlu yazılım kullanılmaya başlandı

Çevre Bakanlığı beş pilot ilde veri toplamaya başladı

3 Nisan 2021

Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Hava Yönetimi Dairesi Başkanlığı’nın şehirlerdeki hava kirliliğinin anlık ve noktasal seviyede tespit edebilecek bir projeyi uygulamaya aldığı bildirildi.

Bakanlığın konu ile ilgili açıklamasına göre Türksat’ın yüklenicisi olduğu “3 Boyutlu Ortamda Hava Kalitesi Değerlerinin Tespiti Yazılımı Projesi” ile hava kirliliğine neden olan noktalar 5 metreye kadar olan mesafelerde anlık olarak algılanıp, 3 boyutlu olarak tespit edilebiliyor ve çıktı üretilebiliyor.

Proje kapsamında pilot olarak seçilen Kocaeli, Balıkesir, Edirne, Tekirdağ ve Sakarya il ve ilçe merkezlerinde veri toplandığı ve bu illere ait hava kalitesi değerlerinin tespit edilerek kirlilik seviyeleri hesaplandı.

Bakanlığın açıklamasında yazılımla, evsel ısınma, sanayi, kara, deniz, hava ve demir yolu ulaşımından kaynaklı hava kirliliğine neden olan noktalar tespit edileceği, kaynağa özgü kontrol önlemleri geliştirilebileceği, ayrıca şehirlerin kükürt ve azot gibi önemli hava kirleticilerinin ayak izlerinin hesaplanıp, bunların azaltılmasına yönelik politika ve stratejiler hazırlanacağı bildirildi.

Bununla birlikte uygulama kapsamında elde edilen veriler, Çevresel Etki ve İzin Değerlendirilmesi süreçlerinde, mevcut hava kalitesi tespitinde, illerin temiz hava eylem planlarında yer alacak etkin eylemlerin senaryo analizlerinde, iklim değişikliğine uyum faaliyetlerinde, mekansal planlama çalışmalarında, kentsel dönüşüm faaliyetleri yer seçimi aşamasında da kullanılabilecek.

 


[1] Hava Kirliliğinin Kaynağı 3 Boyutlu Yazılım ile Tespit Edilecek