GÜYAD YEKA GES-3 şartnamesinde çeşitli değişiklikler önerdi

GÜYAD Başkanı Özkök sektör derneklerinin ortak toplantısında Bakan Fatih Dönmez’e önerilerini sundu

21 Temmuz 2020

Türkiye güneş enerjisi sektörünü temsil eden GÜNDER, GENSED ve GÜYAD Başkanlarının geçtiğimiz hafta Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve Bakan yardımcısı Alparslan Bayraktar ile bir araya geldiği bildirildi.

Güneş Enerjisi Yatırımcıları Derneği (GÜYAD) tarafından yayınlanan basın açıklamasına göre GÜYAD Başkanı Cem Özkök toplantıda yaptığı değerlendirmelerde Ekim ayında yapılması planlanan YEKA GES-3 yarışma şartnamelerinin bazı maddelerinde değişiklik yapılmasını önerdi.

Cem Özkök PTF üst limitinin kaldırılması, aday YEKA alanlarını önerme süresinin 45 günden 90 güne çıkarılması, firma kusuru bulunmadığı durumlarda teminatların irat kaydedilmemesi, yarışmacılarda mali yeterlilik ve iş deneyimi şartı aranması ve karbon gelirlerinin sözleşme kapsamı dışında tutulması gibi konularda önerilerde bulundu.

“15 yıllık elektrik fiyatı tahmini beklemek doğru değil”

Özkök şartnamenin “Fiyat ve Mali Konular” başlıklı 11’inci maddesinde verilmiş olan eskalasyonda üst limit olarak PTF öngörülmesinin ‘merchant risk’ (ticari risk) oluşturduğunu gerçekçi bir fiyat oluşumunun ise ancak gelecek 15 yıllık dönemdeki elektrik fiyatlarının doğru tahmin edilmesi ile mümkün olacağını, buna karşın gelecek 5 yıl için ülkeler için bile zor olan böyle bir tahminin şirketlerden/finans kuruluşlarından 15 yıl için beklenmesinin doğru olmadığını söyledi.

“Alan önerme süresi 90 güne çıkmalı”

Şartnamenin 4’üncü maddesinde yarışmayı kazanan firmaların kapasite hakkı kazandığı bağlantı bölgesi içindeki kamu ve hazineye ait veya özel mülkiyete ait arazilerde olacak şekilde her bir GES için en az 2 Aday YEKA’yı 45 gün içinde bildirmesi gerektiği hükmü bulunduğuna dikkat çeken Özkök bu sürenin önceki YEKA yarışmalarında olduğu gibi 90 güne çıkarılması gerektiğini ifade etti.

“Kusur yoksa sözleşme feshinde teminat irat kaydedilmemeli”

Özkök şartnamede geçen bağlantı kapasitesinin tamamı için Aday YEKA’ların önerilmemesi veya önerilen Aday YEKA’lardan en az birinin Genel Müdürlük tarafından YEKA olarak ilan edilememesi halinde sözleşmenin feshedilip, teminatın irat olarak kaydedileceği, sözleşmenin feshedilmesi halinde de kazanan firmaların Bakanlık ve/veya Genel Müdürlük’ten herhangi bir zarar, ziyan ve hak talebinde bulunamayacağı ifadesine de dikkat çekerek şunları kaydetti;

“Süre kısıtı ve alanlara ilişkin yapılacak çalışmalara rağmen iş ve işlemlerin Kazanan Firma kontrolü ve etkisi dışında 3. Kişi iradesine bağlı ilan edilememe durumunun gelişebilecek olması ve hatta diğer kazanan firmaların aday Yeka’ları ile çakışma halinde olması ihtimalinde Kazanan Firmanın kusuru bulunmayacaktır. Teminat Mektubu nakde çevirme işlemi cezai bir yaptırım olup, kusur gerektirir. 3. kişi iradesinin etkisi ile Kazanan firma iradesinin kesintiye uğradığı bir işlemde kazanana kusur atfedilmesinin doğru olmayacağı kanaatindeyiz. Bu nedenle aday YEKA’ların en en az birinin Genel Müdürlük tarafından YEKA olarak ilan edilememesi halinde Kazanan Firmanın kusuru yoksa Sözleşme feshedilse bile teminat irat kaydedilmemelidir.”

Özkök aynı şartnamede geçen %3 ve %10 artış ve eksilişlerin nasıl formülüze edileceğine dair de açıklayıcı hüküm getirilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

“Yarışmacılarda deneyim ve yeterlilik aranmalı”

Şartnamede yarışmacılar için “mali yeterlilik ve iş deneyimi şartı aranmaz” ifadeleri bulunduğuna dikkat çeken GÜYAD Başkanı “İhalede gerçekçi fiyat oluşumu ve sonucunda yapılabilirliğin sağlanması bakımından bu hüküm kaldırılarak gerekli deneyim ve yeterlilikler aranması gerektiğini söyledi.

“Karbon gelirleri sözleşme kapsamı dışında olmalı”

Cem Özkök şartnamede karbon kredisi gelirleri ile de ilgili olarak açık düzenlemeler bulunması ve bu şekilde elde edilen gelirlerin sözleşme kapsamı dışında tutulması gerektiğini de sözlerine ekledi.

“TEİAŞ trafo ve münhal kapasite bilgileri şartnamede yer almalı”

Özkök gerçek anlamlı maliyet çalışması ve doğru fiyatlandırma oluşması açısından bağlantı bölgeleri içindeki Trafo kapasitelerinin bulunduğu yer bilgisinin çok önemli olduğunu, bu yüzden Ek-1’de belirtilen Bağlantı Bölgelerinde GES kurulması amacıyla TEİAŞ trafoları ve münhal kapasiteleri ile ilgili bilgilerin şartnamede paylaşılmasını talep etti.

“Bankalar GES yatırımları için özel kredi paketleri hazırlamalı”

Cem Özkök görüşmede ayrıca sektör olarak Enerji Bakanlığının bankaların konut sektörüne olduğu gibi GES yatırımları için de özel hükümlere tabi uzun vadeli düşük faizli ve TL bazlı özel kredi paketleri oluşturması için girişimlerde bulunmasını talep ettiklerini kaydetti. Özkök bunun ucuz, yerli ve milli enerjiye sahip olabilmemizin mihenk taşı olduğu düşünüldüğünü kaydetti.