Güney Marmara Hidrojen Vadisi Projesi AB’den hibe sağladı

Proje ile AB’den tek seferde en yüksek tutarda hibe sağlanmış oldu

31 Ocak 2023

Türkiye’de asgari 500 ton yeşil hidrojen üretilerek kullanılmasını hedefleyen Güney Marmara Hidrojen Vadisi Projesi Avrupa Birliği’nden 7.455.625 Avro tutarında hibe kazandı.

Güney Marmara Kalkınma Ajansı koordinatörlüğünde geliştirilen proje Ufuk Avrupa (Horizon Europe) programı kapsamında destek kazanırken, aynı zamanda Türkiye Çerçeve Programları tarihinde şimdiye kadar AB’den tek seferde en yüksek tutarda hibe kazanan proje olma ünvanını da sahip oldu.

Proje ile bölgesel bir hidrojen ekonomisinin gelişiminin desteklenmesi ve hidrojen ekonomisinin sahip olabileceği potansiyel etkinin ortaya çıkarılması amaçlanıyor.

5 yıl sürmesi planlanan proje kapsamında, Balıkesir’de Enerjisa Üretim’in sahasında üretilecek asgari 500 ton yeşil hidrojenin, Linde Gaz tarafından taşınarak Hidrojen Peroksit, Kale Seramik, Şişecam ve Eti Maden’in tesislerinde kullanılması hedefleniyor.

Proje ile aynı zamanda yeşil hidrojen türevlerinin üretimine de odaklanılarak, Türkiye’nin ithalatına bağımlı olduğu metanol ve amonyak gibi hidrojen türevlerinin yeşil yöntemlerle ve kendi kaynaklarıyla üretilmesi amaçlanıyor.

Aynı zamanda proje kapsamında Türkiye’nin bilinen rezervlerinin yüzde 73’üne sahip olduğu bor mineralinin hidrojen depolamadaki avantajlarının da Balıkesir’de kurulacak Sodyum Bor Hidrür Tesisi yatırımıyla incelenmesi öngörülüyor.

13’ü Türkiye’den olmak üzere 16 ortağı bulunan projede, Türkiye’den Sabancı Üniversitesi, Enerjisa Enerji Üretim A.Ş, Kaleseramik Canakkale Kalebodur Seramik Sanayi A.Ş, ŞİŞECAM, ETİ Maden, Türk-Alman Üniversitesi, Linde Gaz A.Ş, Bandırma On yedi Eylül Üniversitesi, Hidrojen Peroksit A.Ş, PwC Yeminli Mali Müsavirlik A.Ş, TENMAK ve TÜBİTAK yer alacak.

Projenin diğer ortakları ise Almanya’dan Software AG, İtalya’dan Università di Bologna, Fas’tan ise Université Mohammed VI Polytechnique olacak.

Çağrının toplam bütçesi 300,5 milyon Avro idi

Avrupa Konseyi’nin 19 Kasım 2021 tarihli kararı ile Horizon Europe programı yolu ile temiz hidrojen teknolojilerini geliştirmek için 1 milyar Avro bütçeli bir program oluşturulmuştu.

Program kapsamında HORIZON-JU-CLEANH2-2022 başlığı ile iki fasıl halinde 41 ayrı konuda toplamda 300,5 milyon avro bütçeli çağrıya çıkılmıştı.

Bu 41 konu arasında biri büyük ölçekli, diğeri küçük ölçekli olmak üzere iki hidrojen vadisi projesi de yer alıyordu.

Çağrı kapsamında Yenilenebilir Hidrojen Üretimi alanında 10, hidrojen depolama ve dağıtımı alanında 11, ulaşım alanında 8, ısı ve elektrik üretimi alanında 4, bağlantılı alanlarda 5 ve stratejik araştırma alanında da 1 konu başlığı yer alıyordu.

Bu başlıklarda geliştirilecek projeler ile yenilenebilir enerji kaynaklı hidrojen üretim kapasitesini artırırken üretim maliyetlerini düşürmek, depolama ve dağıtım çözümleri geliştirmek ve yoğun emisyon değerlerine sahip sektörlerde düşük karbonlu hidrojen kullanımını teşvik etmek amaçlanıyor.