Güneşte sekiz aylık büyüme 1 GW’ın üstüne çıktı

Güneş kurulu güç artışında açık ara lider durumda

17 Eylül 2022

Türkiye’nin güneş enerjisi gücü 2022’nin ilk sekiz aylık döneminde lisanslı ve lisanssız alanlarda 977,7 MW artış gösterirken, 11 lisanslı santrale de 150 MW düzeyinde hibrit GES ilave edilmesine yönelik kabul işlemi yapıldı.

Enerji Bakanlığı ve TEİAŞ verilerine göre 2022’nin ilk sekiz aylık döneminde Türkiye’de hibrit santraller hariç olmak üzere tüm kaynaklara dayalı olarak 2.507,6 MW gücünde yeni elektrik üretim kapasitesi devreye alındı.[1][2]

Bu dönemde devreye giren bu güçte en büyük pay 977,7 MW ile güneş enerjisi santrali yatırımlarının oldu.

Lisanssız güneş enerjisi yatırımları devreye giren gücün 574,8 MW’lık bölümünü oluştururken, Karapınar YEKA GES-1 projesi de lisanslı alanda devreye giren gücün tamamını sağladı.

Bununla birlikte bu yıl proje güçleri 154,8 MWm/142,4 MWe olan 11 hibrit santral için de kabul işlemi gerçekleştirildi.

Kabul işlemi yapılan bu tesislerin birini atıktan elektrik üretim, birini hidroelektrik, ikisini biyogaz, üçünü rüzgâr ve dördünü jeotermal kaynak tesisleri oluşturdu.

Hibrit santrallere yönelik mevcut yasal çerçeve ilave edilen yenilenebilir gücün santralin elektriksel gücünün artmasına neden olmuyor.

Toplam güç 102 GW’ı aştı

2022’nin ilk sekiz aylık döneminde devreden çıkan 283,9 MW güç sonrası elektrik üretim kapasitesindeki net artış rakamı 2.223,6 MW olurken, toplam kapasite 102.043,2 MW’a ulaştı.

Bu dönemki artışta, 660 MW gücündeki Hunutlu Termik Santralinin Haziran ayında devreye girmesinin etkisi ile ikinci sırada 720 MW ile ithal kömür santrali yatırımları geldi.

Üçüncü sırada ise 530,1 MW’lık artış ile rüzgâr enerjisi santrali yatırımları geldi.


[1] TEİAŞ – Santral Kurulu Güç Raporları

[2] EİGM – Enerji Yatırım Raporları