Güneşte 2028 hedefi 30 GW

12. Ulusal Kalkınma Planı beş yılda 18,65 GW’lık artış öngörüyor

17 Ekim 2023

2023-2028 dönemini kapsayan 12. Ulusal Kalkınma Planı Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunuldu.[1]

Çalışmada Türkiye’nin halihazırda, TEİAŞ verilerine göre 10.941 MW olan güneş enerjisi kurulu gücünün 2023 sonunda 11.350 MW’a, 2028 yılında ise 30.000 MW’a ulaşması öngörülüyor.

Rüzgâr enerjisinde ise 11.609 MW olan mevcut kurulu gücün yıl sonunda 11.700 MW’a, 2028 sonunda ise 18.000 MW’a ulaşması öngörülüyor.

Bununla birlikte Türkiye’nin 2028 yılında batarya depolama kapasitesinde 5.000 MW’a ulaşacağı öngörüsü de çalışmada yer alıyor.

Kurulu güçteki beş yıllık değişim ise 29.200 MW olacak ve toplamda 136.000 MW’a ulaşacak.

Çalışmaya göre Türkiye’nin 2022 yılında %42,4 olan elektrik tüketimindeki yenilenebilir kaynak payı 2028 yılında %50’ye ulaşacak.

Panel ve batarya dönüşümü yaygınlaştırılacak

Bununla birlikte kalkınma planında ömrünü tamamlamış güneş paneli ve bataryalara yönelik de bir hedef yer alıyor.

Planda yer alan enerji alanında uygulanacak politika ve tedbirler arasında “Kullanım ömrü tamamlanan güneş paneli ve batarya gibi ekipmanların çevreye olumsuz etkilerinin azaltılabilmesi ve döngüsel ekonomiye geçişin sağlanması amacıyla geri dönüşüm tesisleri yaygınlaştırılacaktır.” maddesi yer alıyor.

 


[1] 12. Ulusal Kalkınma Planı