”Güneşe yatırım gelecek nesillere doğal kaynakları korunmuş bir dünya bırakmak demek”

GENSED Başkanı Demirdağ Dünya Çevre Günü dolayısı ile bir açıklama yayınladı

5 Haziran 2019

Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Derneği (GENSED) Başkanı Halil Demirdağ 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısı ile bir açıklama yayınladı.

Açıklamasında çevrenin korunması ve iklim değişikliği ile mücadelede yenilenebilir enerji kaynaklarının önemine vurgu yapan Demirdağ şunları kaydetti;

“Bugün biliyoruz ki, küresel ısınmanın en büyük sebepleri arasında sera gazları geliyor. Bu gazların artışından dolayı yüz yüze kaldığımız küresel ısınma ve iklim değişikliği sorunu, tüm dünyanın gündeminde. Sera gazı emisyonlarının azaltılması için bugün küresel ölçekte tüm ülkeler belli kararlar alarak uygulamaya geçiriyor. Bunların başında da sera gazı emisyonundaki artışın en önemli sebeplerinden olan fosil yakıt kullanımının sınırlandırılması geliyor. Bütün gelişmiş ülkeler bugün yenilenebilir enerjiyi teşvik ediyor, bu alana yatırım yapıyor. Avrupa Birliği’ndeki bazı ülkeler 2050’ye kadar enerjiyi yüzde 100’e varan oranda yenilenebilir enerji kaynaklarından elde etme hedeflerini açıklamış durumda. Güneş enerjisi de en az sera gazı emisyonuna neden olan yenilenebilir enerji kaynaklarından biri. Güneş enerjisinin karbon ayak izi, kömür ve petrol gibi fosil kaynaklara göre çok daha düşük.”

Bir güneş panelinin sağladığı karbon emisyonu tasarrufu sayesinde doğaya 100 ağaca denk şekilde katkı sağladığının altını çizen Demirdağ sözlerini şu şekilde sürdürdü;

‘’Yani 4 bin civarında panelin yer aldığı 1 MW’lık bir güneş enerjisi santrali kurarsanız, yaklaşık 500 bin ağaçlık bir orman kadar karbon emisyonunun azaltılmasını sağlıyorsunuz. Bunu panel üreten tesisimizdeki çalışanlara da sıkça hatırlatıyorum. Ürettikleri panelleri ağaç gibi görmelerini ve bu paneller sayesinde ağaçlar kadar dünyaya yararlı olduklarını söylüyorum. Yaptığımız iş, geleceğe sürdürülebilir bir dünya bırakma konusundaki sorumluluğumuzu tamamlıyor.”

GENSED Başkanı Demirdağ Türkiye’nin ulaştığı 5 bin MW düzeyindeki kurulu güce karşın henüz bu alanda yolun başında olduğunu, güneşe yapılacak yatırımın ekonomik açıdan daha güçlü bir Türkiye ile beraber gelecek nesillere doğal kaynakları korunmuş bir dünya bırakmak anlamına geldiğini de ifade etti.

Yaklaşan Etkinlikler

Tümünü gör