‘’Güneş Türkiye’nin doğalgaz faturasını 550 milyon dolar düşürdü’’

GENSED Başkanı Demirdağ güneş enerjisi yatırımlarının cari açığı ve enerji kayıplarını azaltma potansiyeline dikkat çekti

11 Ocak 2019

Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Derneği (GENSED) Başkanı Halil Demirdağ Enerji Tasarrufu Haftası dolayısıyla bir açıklama yayınlandı.

GENSED Başkanı Halil Demirdağ açıklamasında 5 GW’ı aşan güneş enerjisi gücünün Türkiye’nin doğalgaz ithalatını yıllık yarım milyar dolardan fazla azalmasını sağladığının altını çizerken, elektrik kayıplarını azaltmaya yönelik bölgesel üretim politikalarına sunabileceği katkıya da dikkat çekti.

Demirdağ açıklamasında şunları kaydetti;

“Türkiye, yenilenebilir enerji kaynakları, özellikle de güneş açısından çok şanslı. Şu sevindirici bir gerçek ki, son 5 yılda bu şans daha iyi görüldü ve güneşin değeri daha net anlaşıldı. Türk güneş enerjisi sektörü, sıfırdan başladığı güneş enerjisinde kurulu gücünü 5 GW’ı aşkın bir noktaya taşıma başarısı göstermiş olarak 2019 yılına adım attı.

Rakamlar her 1.000 MW’lık GES’in 110 milyon dolarlık doğalgaz ithalatını önlediğini gösteriyor. Ulaşılan 5.000 MW’lık güç sayesinde Türkiye bu yıl itibariyle ithal doğalgaza 550 milyon dolar daha az ödedi. Yani elektriğini kendi enerji kaynağı güneşten üreterek kaynaklarının dışarıya gitmesini önlemiş oldu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımız da her yıl 1.000 MW olmak üzere 10 yılda toplam 10 bin MW kurulu güç ilave edilmesi hedefini ortaya koydu. Türkiye’nin 100’üncü yılı olan 2023’te hedef, 15 GW’a ulaşmak. Bu ivme, sektör için çok sevindirici. Çünkü yerli ve milli enerji kaynağı güneşe yapılan her yatırım, Türkiye’nin ekonomisinin yolunu açar.

Güneş enerjisi teknolojisindeki gelişmeler ve artan yatırımlara bağlı olarak toplam enerji üretiminde güneşin payının artması; ithalata ayrılan bütçede düşüş, cari açığın azalması, GSYH’da iyileşme ve yeni istihdam imkanları gibi ekonomik faydaların yanı sıra, Türkiye’nin kendi enerjisini kendi kaynaklarından üreterek enerji bağımsızlığını kazanması ve arz güvenliğini sağlaması açısından da büyük önem taşıyor.”

Enerji kaybının önlenmesinin yolu bölgesel üretimden geçiyor

Türkiye elektrik üretimi içinde güneş enerjisinin payının %2,5 seviyesinin altında olduğuna dikkat çeken GENSED Başkanı bu oranın artması ve enerji kayıplarının düşürülmesi için önerilerini şu şekilde sıraladı;

‘’Bunun için de hem yeni kapasiteler yaratılarak GES yatırımları desteklenmeli hem de mesken, işyeri ve fabrikaların elektriğini güneşten ucuza üretmesine ve ihtiyacı kadarını kullandıktan sonra fazlasını sisteme satmasına olanak sağlayan sistemin de önü açılmalı.

Ayrıca, iletim hatlarından kaynaklanan elektrik kayıplarının önüne geçilmesi için elektriğin uzak mesafeler arasında taşınması yerine bölgesel üretime ağırlık verilmeli. Güneş enerjisinin her açıdan desteklenmesi; Türkiye’nin ithalat faturasını düşürdüğü ve fosil yakıt talebini azalttığı gibi, bireysel kullanıcılarının da bütçelerini dengeler.

Biliyoruz ki, gelecekte kaynağından çıkarılması yoğun emek gerektiren fosil yakıtların yeri yok. Gelecek sürdürülebilir, temiz ve yeşil enerjide. Bu nedenle 20 yıl içinde 5 trilyon dolarlık büyüklüğe ulaşması beklenen güneş ekonomisinde Türkiye söz sahibi gelişmiş ülkeler arasında mutlaka yerini almalı.