Güneş santrallerine işyeri açma ruhsatı zorunluluğu geldi

GES tesisleri gayrisıhhî müessese sınıflandırmasına dahil edildi

6 Eylül 2022

Fotovoltaik güneş enerjisi santralleri için uygulama birliği olmayan işyeri açma ve çalıştırma ruhsatı alma şartı, yapılan bir yönetmelik değişikliği ile tüm yerel idareler nezdinde zorunlu hale getirildi.

Değişiklik Cumhurbaşkanı Kararı ile Resmî Gazete’nin 25 Ağustos 2022 tarihli sayısında yayımlanan İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile yapıldı.[1]

Düzenlemenin 12, 13 ve 14’üncü maddeleri ile fotovoltaik güneş enerjisi santralleri toplam ısıl güçlerine bağlı olarak üç ayrı grupta gayrisıhhî müessese olarak sınıflandırıldı.

Buna göre 10 MW üstü santraller birinci, 1-10 MW arası santraller ikinci ve 1 MW altı santraller üçüncü sınıf gayrisıhhî müessese olarak kabul edilecek ve bu tesislerin yönetmelik hükümleri gereği İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı almaları zorunlu olacak.

Biyokütle santralleri için de sınıflandırma getirildi

Yönetmelik değişiklik ile biyokütle santralleri için de benzer sınıflandırma yapıldı.

Değişiklik ile toplam ısıl gücü 20 megavat (MW) ve üzeri kapasitede olan tavuk veya büyükbaş hayvan dışkısından elektrik üretim tesisleri ile toplam biyogaz depolama kapasitesi 500 m3 ve üzeri olan atıklardan enerji ve gübre üretim tesisleri birinci sınıf gayrısıhhî müesse olarak sınıflandırılacak.

Biyokütlelerin gazlaştırılması ve yenilenebilir temiz enerji üretim tesisleri, ormansal ve tarımsal biyokütle pelet üretim tesisleri, toplam ısıl gücü 20 megavat (MW) altında kapasitede olan tavuk veya büyükbaş hayvan dışkısından elektrik üretim tesisleri toplam biyogaz depolama kapasitesi 500 m3’ten az olan atıklardan enerji ve gübre üretim tesisleri de ikinci sınıf gayrısıhhî müesse olarak sınıflandırılacak.

 


[1] İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 5987)