Güneş Japonya’nın birincil yenilenebilir enerji kaynağı oldu

Elektrik tüketiminde güneşin payı nükleerin iki katına ulaştı

14 Nisan 2021

Japonya’nın elektrik tüketimindeki yenilenebilir enerji kaynak payı ilk defa geçtiğimiz yıl %20 seviyesini aştı.

Japon Sürdürülebilir Enerji Politikaları Enstitüsü’nün hesaplamasına göre geçtiğimiz yıl ülkede öz tüketim dahil olmak üzere, elektrik tüketimindeki yenilenebilir enerji kaynak payı %20,8’e ulaştı. Bu oran bir yıl önce %18,5, 2014’te ise %12,1 idi.[1]

Bu tüketimde güneş enerjisinin  payı ilk defa hidroelektriği de geride bıraktı ve güneş ülkenin elektrik tüketiminde %8,5 paya ulaşarak ülkenin birincil yenilenebilir enerji kaynağı oldu.

Bu dönemki tüketimde hidroelektrik santrallerinin payı %7,9, biyokütlenin %3,2, rüzgâr enerjisinin %0,86, jeotermal enerjinin ise %0,25 oldu.

Bununla birlikte fosil yakıtlar ülkenin elektrik tüketimindeki en büyük paya sahip olmaya devam etti. Ülkenimn 2020 yılı elektrik tüketiminin %35,4’ü LNG, %27,6’sı ise kömürlü termik santraller ile karşılandı. Nükleer enerjinin payı ise %4,3 oldu.

Japonya’nın güneş enerjisi kurulu gücü 2020 sonunda 71 GW’ı aşmıştı.

 


[1] Share of Electricity Generated from Renewable Energy in 2020 (Preliminary Report)