Güneş Isıl Sistem Personeli meslek standardı yayımlandı

Standard GÜNDER tarafından hazırlandı

23 Mayıs 2022

Güneş Isıl Sistem Personeli Ulusal Meslek Standardı Resmî Gazete’nin bugünkü mükerrer sayısında yayımlandı.[1]

Uluslararası Güneş Enerjisi Topluluğu Türkiye Bölümü (GÜNDER) tarafından hazırlanan standard Güneş Isıl Sistem Personeli’ni şu şekilde tanımlıyor.

Güneş Isıl Sistem Personeli (Seviye 4) iş sağlığı ve güvenliği ile çevre koruma önlemlerini uygulayarak kalite gereklilikleri çerçevesinde güneş ısıl sistemlerinin montajı aşamasında iş organizasyonu yapan, güneş ısıl sistemi montajı için hazırlık yaparak bireysel güneş ısıl sistemlerinin taşıyıcı sistemlerinin, kolektörlerinin ve ekipmanlarının montajı ile borulama işlemlerini yaparak güneş ısıl sistemlerin montajını tamamlayan ve güneş ısıl sisteminin bakım ve onarımını yapan ve meslekî gelişime ilişkin faaliyetlerde bulunan nitelikli kişidir.

Güneş Isıl Sistem Personeli (Seviye 4) montaj hazırlığı kapsamında yeri kontrol eder ve projede belirtilen sistemin montajı için kullanılacak malzemeleri hazırlayarak taşıyıcı sistemlerin ve güneş enerjisi kolektörünün montajını yapar. Bireysel güneş ısıl sistemlerinin borulama ve ekipman montajı kapsamında soğuk ve sıcak su depolama tanklarının montajını yapar, borulama işlemlerini yürütür ve diğer bağlantıları yapar; kurduğun sistemin sızdırmazlık kontrolü yaparak ve elektrikli kontrol sistemlerinin monte ederek montajı tamamlar. Ayrıca, bakım ve onarım süreçleri kapsamında bakım ve onarım hazırlığı yaparak faaliyette olan sistemin bakım ve onarımını yapar.


[1] Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2022/8)