Güneş enerjisinde yarışma yönetmeliği yayınlandı

Güneş enerjisi santrali yatırımları için yarışma yönetmeliği Resmi Gazete’de yayınlandı

29 Mayıs 2012

EPDK Başkanı’nın geçen hafta sonunda Twitter hesabından yaptığı güneş enerjisi başvurularının tarihi ile ilgili açıklamadan sonra diğer bir önemli haber ise bugün TEİAŞ’tan geldi.

TEİAŞ ‘Güneş Enerjisine Dayalı Üretim Tesisi Kurmak Üzere Yapılan Lisans Başvurularına İlişkin Yarışma Yönetmeliği” başlıklı yasal düzenlemeyi bugün Resmi Gazete’de yayınladı.

Düzenlemede Yönetmeliğin amaç ve kapsamı olarak  ”10/5/2005 tarihli ve 5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun çerçevesinde, güneş enerjisine dayalı YEK destekleme mekanizmasına tabi olarak yapılacak üretim lisans başvurularından aynı bölge ve/veya aynı trafo merkezi için birden fazla başvurunun bulunması halinde, başvurular arasından ilan edilen kapasite kadar sisteme bağlanacak olanı ve/veya olanları belirlemek için Kanunda belirlenen süre boyunca uygulanmak üzere, Kanuna ekli I sayılı Cetvelde öngörülen fiyatların eksiltilmesi yöntemi ile yapılacak yarışmanın usül ve esaslarının belirlenmesini ve yarışmaya katılacak tüzel kişilerin yükümlülüklerini kapsar.” ifadeleri kullanıldı.

Yönetmeliğe ulaşmak için buraya tıklayınız.