”Güneş enerjisi teşvikleri sadece büyük yatırımlara!”

GENSED Başkanı Levent Gülbahar YEK taslağında yer alan teşviklerin sadece büyük çaplı GES yatırımlarını kapsadığını söyledi

10 Haziran 2010

Basın Açıklaması

Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Derneği (GENSED) Yönetim Kurulu Başkanı Levent Gülbahar ve beraberindeki Yönetim Kurulu Üyeleri Hakan Erkan, İpek Güler, Enis Behar, Savaş Yeşiltaş, Alper Ozan Keskin ve Berk Eyilik TBMM Enerji Komisyonu Üyeleri ile bir araya geldi. Ankara’da gerçekleştirilen ve yaklaşık 2 saat süren toplantıda, Haziran ayı içinde TBMM gündemine gelmesi planlanan Yenilenebilir Enerji Kanunu’nda yapılacak değişiklik taslağı içeriği üzerinde görüş alışverişinde bulunulduğu kaydedildi.

GENSED Yönetim Kurulu Başkanı Levent Gülbahar, toplantıyla ilgili açıklamasında, değişiklik taslağında, küçük/ev tipi PV sistemler için herhangi bir teşvik olmadığını ve bunların Enerji Verimliliği (ENVER) kapsamı içerisinde değerlendirilmesinin düşünüldüğünü söyledi. Orta ölçekli (100kWp-500kWp arası) PV uygulamaları için ise sadece yıllık mahsuplaşma (net metering) olacağı bilgisini veren Gülbahar, taslakta bu kategori için kWh başına ilave bir teşvik (FİT) bulunmadığını kaydetti.

500kWp üzeri lisanslı uygulamalar için Meclis Genel Kurulu’na sunulacak taslakta yer alacak teşvik bedelinin 11-15 € cent/kWh arasında olacağını belirten GENSED Yönetim Kurulu Başkanı, yerli üretim için herhangi bir pozitif ayrımın da öngörülmediğini söyledi.

Toplantıda, firmaların teknoparklardaki teşviklerden yararlanmaları konusunda görüş bildirdiklerini kaydeden GENSED Yönetim Kurulu Başkanı Gülbahar, Enerji Komisyonu’nun talebi üzerine, güneş enerjisi piyasası oluşmuş 10 ülkenin örneklem alındığı bir rapor hazırlayıp komisyona sunacaklarını söyledi. Gülbahar’ın verdiği bilgiye göre, raporda araştırılması istenen konular arasında, ülkelerin yıllara göre PV kurulu güçleri, güçlerdeki kümülatif artışlar ve 2020 yılı PV kurulu güç hedefleri; ilgili ülkelerdeki teşvikler, teşviklerdeki sınırlamalar, yerel yönetimlerin desteği, uygulama alanlarına göre cirolar ve istihdam, karşılaşılan sorunlar ve bunların çözümleri yer alıyor.