Güneş Enerjisi Sektörünün Fendi Hükümeti Yendi

İspanyol hükümeti ülkedeki yüksek alım garantileri yüzünden güneş enerjisi sektörü ile girdiği mücadelede geri adım atmak zorunda kaldı

30 Kasım 2010

İspanyol hükümeti yeni güneş enerjisi yatırımlarına verilecek alım garantilerinin önemli oranda düşürüleceğini açıkladı. Hükümet mevcut santrallere sağlanan teşviklerin düşürülmesinden ise geri adım attı.

Jose Luis Rodrigez Zapatero’nun başbakanlığını yaptığı İspanyol hükümeti bütçe açığını ve güneş enerjisi sektörünün ülke ekonomisine yüklediği yüksek maliyetleri gerekçe göstererek mevcut güneş enerjisi santrallerinin yararlandığı yüksek teşvikleri düşürmek istemişti. Ülke güneş enerjisi sektörünün ise kazanılmış haklarını korumak için mücadelesini mahkemelerde sürdürme tehdidi ve ortaya çıkabilecek 1 milyar avroluk maliyet hükümetin geri adım atmasına neden oldu.

Yeni yasal düzenleme ile yeni güneş enerjisi yatırımlarında büyük ölçekli yatırımlara verilen alım garantileri 2007’de yürürlüğe giren önceki düzenlemelerden yüzde 45 daha düşük fiyat vermekte. Konutlarda yapılacak yeni yatırımlarda ise alım garantileri sadece yüzde 5 oranında düşürüldü.

İspanyol Sanayi Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada alınan bu kararın ülke bütçesine üç yıl boyunca yılda 200 milyon avroluk katkı sağlayacağının öngörüldüğü belirtildi.

Bununla birlikte sektör için tek olumsuz yan mevcut santraller için sağlanan alım garantilerinin yatırım sürelerinin dolması ile 25 yıl sonra önceki düzenlemede sağlanan fiyatlar ile yenilenmesi yerine tamamen iptal edilecek olması oldu.

İspanyol hükümeti bir yandan tüketicilerden tahsil edilemeyen 14 milyar avro düzeyine ulaşan elektrik faturaların bütçesinde yarattığı olumsuz etkileri hafifletmek diğer yandan ise 2012 Mayıs ayında ülkede yapılacak seçimler öncesinde tüketicilerin elektrik harcaması için ödediği fiyatı düşürmenin yolunu arıyor.

Hükümetin yenilenebilir enerjileri teşvik etmek için yaptığı yıllık 5 milyar avroluk harcamanın yarısından fazlasını elde eden güneş enerjisi sektörünün toplam temiz enerji üretimindeki payının yüzde 11 ile sınırlı olması ise sektörü hükümetin tasarruf tedbirlerine karşı zor durumda bırakıyor.

Enerjide tahsilat sorunu yaşayan hükümetin aynı zamanda enerji şirketlerine yapacağı ödemeleri gerçekleştirememesi Iberdrola ve Endesa gibi sadece ülkenin değil dünyanın da en büyükleri arasında yer alan enerji şirketlerini zor durumda bırakıyor. Bankalardan sağladıkları krediler ile ülkedeki operasyonlarını devam ettiren şirketlerin karşılaştığı maliyetlerin sınıra gelmesi nedeni ile hükümet bu borçları bir kerede kapatabilmek için uzun vadeli tahvil çıkarma çalışmaları yapıyor.