Güneş daha da parlayacak

McKinsey&Company’nin yaptığı araştırma, güneş enerjisinde 2020’ye kadar kurulu kapasitenin 400 ila 600 gigavat daha artacağını gösteriyor.

21 Mayıs 2012

DW Türkçe

Çok değil bundan 10 yıl kadar önce güneş enerjisi Almanya merkezli küçük ölçekli bir enerji alanıydı. Ancak 10 yılda ciddi bir gelişme gösterdi ve 2011 itibariyle yaklaşık 100 milyar dolarlık bir sektör haline geldi. Danışmanlık ve araştırma firması McKinsey&Company’nin güneş enerjisi ile ilgili hazırladığı “Güneş Enerjisi: Şafaktan Önceki Karanlık” başlıklı araştırmaya göre önümüzdeki 10 sene içerisinde güneş enerjisi kapasitesi artarak devam edecek. Krister Aanesen, Stefan Heck ve Dickon Pinner isimli araştırmacılar tarafından McKinsey&Company için yapılan araştırmaya göre 2020 yılına kadar küresel kurulu güneş enerjisi kapasitesine 400 ile 600 gigavat arasında yeni kapasite eklenecek. Güneş enerjisinde erişilmesi beklenen bu kapasite artışı beraberinde önemli bir yatırım rakamının gerçekleşmesini de getirecek. Araştırmacıların yaptığı incelemelere göre 8 yıl içerisinde güneş enerjisi için yapılan toplam yatırımın büyüklüğü 800 milyar dolar ile 1,2 trilyon dolar arasında değişecek.

2005’ten bu yana 15 kat arttı

Güneş enerjisi ile ilgili gelecek öngörüleri bu alanda özellikle son 5 yılda kaydedilen hızlı gelişmeye dayanıyor. 2005 yılında dünyada kurulu güneş enerjisi kapasitesi sadece 4,5 gigavattı. 2011’e gelindiğinde bu rakam 15 kat artarak 65 gigavata yükseldi. Özellikle Çinli üreticilerin düşük maliyetli üretime başlamaları dünyadaki kurulu kapasitenin hızla yükselmesine yol açtı. Bunun yanında bu yükselme de güneş enerjisi birim fiyatlarının seviyesi de etkili oldu. 2007 yılında birim vat fiyatı ortalama olarak 8 dolar civarındaydı. Bu durum birçok girişimcinin güneş enerjisi işine girmesine önayak oldu. Güneş enerji santralleri için modül ve hücre geliştiren küçük ölçekli şirketlerin değeri 2008 yılında 1 milyar doları geride bırakıyordu.

Yılda 75 ila 100 gigavat artış olacak

McKinsey&Company’nin araştırması 2020 yılına kadar her yıl kurulu kapasitelerde artış yaşanacağını gösteriyor. 2011 yılında tüm dünyada, kurulu güneş enerjisi santrallerine 26 gigavatlık yeni kurulu güneş enerjisi gücü eklenmişti. 2020 yılına kadar her yıl kurulu kapasiteye yapılacak yıllık katkının 75 ile 100 gigavat arasında değişeceği öngörülüyor. Önümüzdeki 10 yılda güneş enerjisine yönelik talebin artmasının ve sektörün iyiden iyiye istikrar kazanmasının bu öngörülerde önemli payı bulunuyor. Güneş enerjisinin geleceğine yönelik yapılan bu analizler bu enerji alanındaki ekonomik büyüklüklerin de artacağını gösteriyor. 2015 yılından sonra güneş enerjisinden elde edilecek gelirin yükselmesi ve 2020 yılına kadar her yıl 75-100 milyar dolar yaratması bekleniyor. Araştırmacılar güneş enerjisinin bu potansiyeli ile, gaz, hidroelektrik ve rüzgara çok ciddi rakip olacağını ve nükleer enerji kullanımını da geride bırakabileceği belirtiyor.

Güneş yine Doğu’dan yükselecek

Güneş enerjisinin geleceğinde Almanya ve dolayısıyla Avrupa önemini koruyacak. Bunun yanında 2012-2020 yılları arasında güneş enerjisi bütün kürede etkisini artıracak. Araştırmaya göre 2020 yılına kadar güneş enerjisinin yıldızı Asya ülkeleri olacak. Buna göre, Asya ülkelerinde kurulu güneş enerjisi gücü 180 gigavata kadar çıkarken, Avrupa’da ise bu oran 150 gigavat olacak. Tek başına 10-20 gigavat güneş enerjisi üretme potansiyelinde olan santrallere sahip Kuzey Amerika’da da 2020 yılına kadar kurulu gücün 130 gigavata çıkması öngörülüyor. Bunun yanında Afrika ve Güney Amerika’daki güneş enerjisine yönelik öngörülerin düşük olması dikkat çekiyor. Araştırmaya göre, Afrika’da 2020 yılına kadar güneş enerjisi gücü 50-60 gigavat düzeyinde olurken, Güney Amerika için 30-40 gigavat seviyesinde gerçekleşeceği tahmini yapılıyor.