‘’Güneş çatılarda yükselmeye devam ettikçe hem tüketici hem de ülkemiz kazanacak’’

EPDK çatı üstü düzenlemesi ile ilgili açıklama yayınladı

15 Nisan 2019

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun çatı üstü güneş enerjisi yatırımlarına yönelik yönetmelik çalışmasını tamamladığı açıklandı.

EPDK tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre yeni yönetmelik ile lisanssız elektrik üretimine ilişkin yönetmelik ve tebliğin birleştirilerek tek bir mevzuat altında işlemlerin yürütülmesi amaçlandı.

Aynı zamanda başvuru süreçleri, başvuruların değerlendirilmesi ve yeni kurulacak tesisler açısından ihtiyaç fazlası enerjinin değerlendirilmesi gibi hususlar yeniden düzenlenirken, bürokratik evrak ve süreçler basitleştirilerek kurumlarda geçen süreler kısaltıldı.

Açıklamaya göre yönetmelik aynı bağlantı noktasını, tüketim tesisinin bağlantı anlaşmasındaki sözleşme gücünü, tüketim-üretim yönlü dağıtım bedellerini dikkate alarak tüketici açısından tüketimini en az maliyetle karşılıyor olmasına dönük bir anlayışla hazırlandı.

Bununla birlikte açıklamada yönetmeliğin devreye girmesi ile lisanssız rüzgar ve güneş enerjisine dayalı başvuruların ancak TEİAŞ tarafından kapasite tahsisi gerçekleştirilmesi halinde kurulabildiği dönemin sona erdiği ifade edilirken, aynı ölçüm noktasında olmak, şebeke güvenliğini teknik yönden etkilememek ve yönetmelikte tanımlanan şartlar dahilinde artık herkes kendi üretim tesisini kurabileceğinin altı çizildi.

Getirilen aylık mahsuplaşma sistemi ile serbest tüketici olsun olmasın herkes; hafta içi veya gece tükettiği elektriği; gündüz veya hafta sonu ürettiği elektrikten karşılayabileceğine de vurgu yapılırken, böylelikle tüketicilerin elektrik şebekesini bir nevi depo olarak kullanabileceği ifade edildi.

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz konu ile ilgili açıklamada şu değerlendirmeyi paylaştı;

“Yeni sistemde üretim yapmak isteyen kişilerin dikkat etmesi gereken en önemli husus; yatırımın geri dönüş süresini asgari seviyelere indirmek için tüketim gücü kadar değil tükettiği enerji miktarı kadar enerji üretebilecek tesisi kurmak olacak. Yani tüketicimiz “en fazla enerjiyi üretecek tesisi kurmalıyım” düşüncesi ile değil, “tüketim miktarımı karşılayacak en hesaplı tesisi kurmalıyım” düşüncesi ile hareket etmeli.

Güneşimiz her hane için, her ticarethane için, her sanayici için bir enerji kaynağı olsun istiyoruz. Yeni düzenleme ile her tüketicinin kendi enerjisini üretebilmesinin de yolunu açıyoruz. Güneş çatılarda yükselmeye devam ettikçe hem tüketici kazanacak hem de ülkemiz.

Enerji Bakanlığımızın çok değerli katkılarıyla yaptığımız çalışmalar sonucunda ortaya koyduğumuz yeni düzenleme; sürekli gelişim gösterecek nitelikte, yatırım yapılabilir ve büyüme odaklı bir güneş piyasasının devamını sağlayacaktır inancındayım.

Artık enerji ihtiyacımızı yerinde, daha etkin ve daha verimli şekle getirmek, tüketildiği yerde enerjinin üretilmesini sağlamaya çevirmemiz gerekiyor.’’