Gündemdeki kanun değişikliğinin oylaması haftaya ertelendi

Enerji mevzuatında değişiklikler öneren kanun teklifinin üzerindeki görüşmeler tamamlandı

24 Nisan 2024

TBMM gündeminde olan 2/1959 sıra sayılı Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi üzerindeki görüşmeler bugün Genel Kurulun üçüncü oturumunda tamamlandı.

Teklif üzerindeki oylama ise Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu üyelerinin dördüncü oturumda Genel Kurulda bulunmaması sebebi ile 30 Nisan 2024 tarihine ertelendi.

Kanun teklifi Zonguldak Milletvekili Ahmet Çolakoğlu ile 102 Milletvekilinin imzası ile 29 Ocak 2024, Pazartesi günü TBMM Genel Başkanlığına sunulmuştu.

Yürürlülük maddeleri hariç 14 maddeden oluşan teklif, Maden Kanunu, Kıyı Kanunu, Doğal Gaz Piyasası Kanunu, Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun, Enerji Verimliliği Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanunu’nda değişiklikler içeriyor. [1]

 


[1] Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi