Güncel YEKDEM fiyatları yayımlandı

Destek rakamları %11 düzeyinde artırıldı

7 Ağustos 2023

Enerji Piyasaları İşletme A.Ş. (EPİAŞ) , Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması (YEKDEM) kapsamında 1 Ağustos 2023 tarihi itibarıyla uygulanacak güncel elektrik alım fiyatları ve yerli aksam desteği rakamlarını yayımladı. [1]

Destek oranları bir önceki aya göre yaklaşık %11 oranında artırıldı.

YEKDEM Fiyatları – 01.08.2023 (TL kr/KWh)

Yenilenebilir Enerji Kaynağına Dayalı
Üretim Tesis Tipi
Alım Fiyatı Yerli Aksam Desteği
Rezervuarlı Hidroelektrik üretim tesisi 180,09 36,02
Nehir Tipi Hidroelektrik üretim tesisi 168,83 36,02
Karasal Rüzgar enerjisine dayalı üretim tesisi 132,56 36,02
Deniz Üstü Rüzgar enerjisine dayalı üretim tesisi 180,09 48,08
Jeotermal enerjisine dayalı üretim tesisi 252,62 36,02
Çöp Gazı / Atık lastiklerin işlenmesi sonucu ortaya çıkan yan ürünlerden elde edilen kaynaklar 132,56 36,02
Biyometanizasyon 216,35 36,02
Termal Bertaraf (Belediye atıkları, bitkisel yağ atıkları, gıda ve yem değeri olmayan tarımsal atıklar, endüstriyel odun dışındaki orman ürünleri, sanayi atık çamurları ile arıtma çamurları) 168,71 26,99
Güneş enerjisine dayalı üretim tesisi 132,56 36,02
Rüzgar veya güneş enerjisine dayayalı üretim tesisi ile bütünleşik elektrik depolama tesisi 156,32 48,08
Pompaj depolamalı hidroelektrik üretim tesisi 252,62 48,08
Dalga veya akıntı enerjisine dayalı üretim tesisi 168,83 48,08

 


[1] 01.07.2021 Tarihinden 31.12.2030 Tarihine Kadar İşletmeye Girecek YEK Belgeli Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Elektrik Üretim Tesisleri İçin Uygulanacak Fiyatlar Hk.