Gün öncesi piyasada azami fiyat yükseltildi

Azami fiyat 572 TL’den 2.000 TL’ye yükseldi

15 Ekim 2021

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Gün Öncesi Piyasası ve Dengeleme Güç Piyasası’nda uygulanacak azami fiyat limitini güncelledi.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayınlanan Kurul Kararı ile azami fiyat limiti 2.000 TL/MWh olarak belirlenirken, fiyatın mevcut takvim ayı esas alınarak iki ay önceki takvim ayından itibaren geriye dönük 12 aylık PTF ağırlıklı ortalamalarının 3 (üç) katı olarak uygulanacağı hükmü getirildi.

6 Ekim 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan Kurul Kararında azami fiyatın “içinde bulunulan takvim ayı esas alınarak iki ay önceki takvim ayından itibaren geriye dönük 12 aylık PTF ağırlıklı ortalamalarının iki katı olarak uygulanır” ibaresi yer almış, bu fiyat 572 TL/MWh olarak hesalanmıştı.[2]

Resmi Gazete’de yayınlanan ilgili değişiklik şu şekilde;

“Bu fıkra hükmünün yürürlüğe girdiği tarihten itibaren Kurul tarafından yeni bir karar alınıncaya kadar; ilgili piyasalarda asgari fiyat limitleri 0 TL/MWh, azami fiyat limitleri ise 2000 TL/MWh değerini geçmemek üzere içinde bulunulan takvim ayı esas alınarak iki ay önceki takvim ayından itibaren geriye dönük 12 aylık PTF ağırlıklı ortalamalarının 3 (üç) katı olarak uygulanır. Bu uygulama süresince bu Usul ve Esasların 4 üncü maddesinin ikinci fıkrası hükümleri uygulanma.”

 


[1] Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 14/10/2021 Tarihli ve 10489 Sayılı Kararı

[2] Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 05/10/2020 Tarihli ve 9598 Sayılı Kararı