Güç artışında kömür tekrar ilk sıraya geçti

Yılın ilk yarısında en büyük güç artışı ithal kömürlü santral yatırımlarından kaynaklandı

11 Temmuz 2022

Türkiye’nin elektrik üretim kapasitesi Haziran ayında 851,8 MW net artış ile 101.518,3 MW’a ulaşırken, yılın ilk altı aylık dönemindeki net artış ise 1.698,7 MW oldu.[1]

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) verilerine göre bu dönemde devreye giren güç içinde en büyük pay ithal kömürlü termik santral yatırımlarının oldu.

Geçtiğimiz ay ithal kömüre dayalı 660 MW güç devreye girerken, yılın ilk yarısındaki artış ise 720 MW oldu.

İkinci sırada 663,50 MW ile güneş enerjisi yatırımları gelirken, rüzgâr enerjisi yatırımları ise 368,80 MW ile üçüncü sırada yer aldı.

Türkiye’de Kömür sitesi verilerine göre halihazırda Türkiye’de ithal kömüre dayalı inşa halinde olarak yalnızca Adana’da yer alan Hunutlu Termik Santrali bulunuyordu. Tamamlandığında 1.320 MW kurulu güce sahip olacak bu santral 660 MW’lık iki ayrı üniteden oluşacak.[2]

 

Haziran 2022 Kurulu Güç Verileri

  Birincil Kaynak 
Kurulu Güç (MW)
Değişim (MW)
Aylık Yıllık
  Akarsu 8.283,20 45,90 71,00
  Asfaltit Kömür 405,00
  Atık Isı 390,90
  Barajlı 23.275,20 -42,60 -5,20
  Biyokütle 1.781,00 17,20 136,50
  Doğal Gaz 25.285,00 -17,20 -288,60
  Fuel Oil 251,90
  Güneş 8.479,10 143,20 663,50
  İthal Kömür 9.713,80 660,00 720,00
  Jeotermal 1.686,30 10,10
  Linyit 10.142,50 22,60
  LNG 2,00
  Motorin 1,00
  Nafta 4,70
  Rüzgar 10.975,80 45,20 368,80
  Taş Kömürü 840,80
  Toplam 101.518,30 851,80 1.698,70

 


[1] TEİAŞ – Santral Kurulu Güç Raporları

[2] Türkiye’de Kömür