GRI üç ayrı standartta güncelleme yapacak

Kurum işverenlerin istihdam politikalarına yönelik standartlarda güncelleme yapacak

11 Haziran 2024

The Global Reporting Initiative (GRI) istihdam uygulamalarına ve çalışma koşullarına yönelik olarak üç ayrı standartta güncelleme yapılacağını açıkladı.[1]

Kurum tarafından yapılan açıklamada GRI 402: İşgücü/Yönetim İlişkileri, GRI 401: İstihdam ve GRI 202: Pazar Varlığı standartları için hazırlanan taslakların 4 Ekim 2024 tarihine kadar görüş ve önerilere açık olacağı bildirildi.[2]

Açıklamada güncelleme çalışmalarının merkezinde kuruluşların insana yakışır çalışma koşullarını sağlamak ve bunların çalışanlar üzerindeki etkilerini tam olarak açıklama konusunda sorumluluklarını nasıl yerine getirdiğinin ortaya koymak olduğu belirtildi.

Güncellemelerle de istihdam uygulamaları ve çalışma koşulları konusunda daha fazla şeffaflık sağlamak amacıyla bir dizi değişiklik getiriliyor iken, işletmelerin çalışanlarına yönelik istihdam ilişkileri, ücret ve çalışma saatleri gibi önemli değişiklikleri nasıl ele aldığına ilişkin politikaların ele alınıyor.

Açıklama bu sürecin Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu ile Küresel Sendikalar Federasyonları olmak üzere işçi temsilcileri, Uluslararası İşveren Örgütü olmak üzere işveren temsilcisi ve Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) olmak üzere üçlü temsilinden oluşan bir uzman grubu tarafından yönlendirileceği bildirildi.

Bununla birikte standartların ILO, BM ve Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) tarafından belirlenenler de dahil olmak üzere iş dünyası ve insan haklarına ilişkin temel hükümetlerarası araçlarla tamamen uyumlu olmasının sağlanacağı da ifade edildi.

GRI işgücü projesine yönelik olarak gelecek 12 ayda, çalışma hayatı ve kariyer gelişimi, ardından da çalışanların hakları ve korunması olmak üzere iki ayrı başlık için de istişare süreci yönetmeyi planlıyor.

Süreç sonunda toplamda 11 GRI Standardında insan hakları temelli yaklaşım ve durum tespiti rehberliğinde güncellemeler yapılacak.

Yürütülen bu çalışmalar için 20 ve 25 Haziran tarihlerinde kamuoyuna açık webinarlar da düzenlenecek.

 


[1] Blueprint to advance transparency and accountability for labor impacts

[2] GRI Topic Standard Project for Labor – Phase 1: Employment practices and conditions