Gözetim uygulamasında proje bilgisi bildirme yükümlülüğü kaldırıldı

Uygulamanın Ek-2 listesinde güncelleme yapıldı

24 Ekim 2023

Fotovoltaik modül ve panel ithalatına yönelik olarak 14 Nisan 2022 tarihli tebliğ kapsamında başlatılan gözetim uygulamasına yönelik güncelleme yapıldı. [1]

Ticaret Bakanlığı tarafından Resmî Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan tebliğ ile ithal edilecek panellerin kullanılacağı lisanslı veya lisanssız güneş enerjisi santrali projelerine yönelik bilgi ve belge yükümlülüğü kaldırıldı.

Bugün yayımlanan düzenleme ile 14 Nisan 2020 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Gözetim Belgesi Başvuru Formu’nun Ek-2 listesi kapsamında sunulması gereken formlar ve belgeler bölümündeki aşağıdaki bölüm kaldırıldı. [2] [3]

2D – Başvuru konusu eşyanın kullanılacağı Güneş Enerjisi Santraline ait lisanslı projeler için lisans veya ön lisansın sureti; lisanssız projeler için TEDAŞ proje onay yazısı örneği (LUY numarası belirtilecek) ve projenin sahibi, ili, ilçesi, adası, parseli, kurulu gücü, kullanılacak panel miktarını gösteren projenin ilgili sayfası.

 

Ayrıca düzenlemeye eklenen Ek-2B bölümü ile ihracatçı ve üretici firmaya, ilgili ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu tarafından da onaylanmak üzere sunulması gereken bilgilerin kapsamı genişletildi.

 


[1] İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2020/5)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

[2] İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2020/5)

[3] İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2020/5) – Ekleri