Gönüllü anlaşma başvuru tarihleri yayınlandı

Başvurular bu yıl 1 Mayıs-1 Haziran 2021 tarihleri arasında yapılacak

25 Mart 2021

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Endüstriyel İşletmeler ile 2021 yılında yapılacak Gönüllü Anlaşmaları ile ilgili duyuru yayınladı.[1]

Duyuruda anlaşmalar için bu yılki başvuruların 1 Mayıs 2021 ila 1 Haziran 2021 tarihleri arasında alınacağı bildirildi.

Enerji giderinin %30’u ödenebilecek

Yıllık toplam enerji tüketimleri 1.000 TEP ve üzeri olan ticaret ve/veya sanayi odasına bağlı olarak faaliyet gösteren ve her türlü mal üretimi yapan ve ISO 50001 Belgesine sahip endüstriyel işletmeler enerji yoğunluklarını gelecek üç yılda asgari %10 oranında azaltmayı taahhüt ettikleri takdirde gönüllü anlaşma destekleri kapsamında hibe desteği sağlayabiliyorlar.

İşletmelerin bunun için geçmiş beş yıllık referans enerji yoğunluklarını ve sonraki üç yılın enerji tüketimlerini bildirme yükümlülükleri bulunuyor.

Anlaşma dönemi sonunda referans enerji yoğunluğunu taahhüt ettiği oranda azaltan endüstriyel işletmelere anlaşmanın yapıldığı yıla ait enerji giderinin %30’u, Bakanlık ödeneklerinin yeterli olması durumunda ve bir milyon Türk Lirasını geçmemek kaydıyla Enerji Bakanlığı bütçesinden ödenecek.[2]

 


[1] 2021 Yılı Gönüllü Anlaşma Başvuruları

[2] Enerji Verimliliği Destekleri Hakkında Uygulama Usul ve Esasları