Global Yatırım’ın çeyrek dönemlik elektrik üretim geliri 17,8 milyon TL oldu

Holding elektrik üretim gelirinin bir yıl öncenin aynı dönemine göre üç kat arttığını açıkladı

15 Mayıs 2018

Holding elektrik üretim gelirinin bir yıl öncenin aynı dönemine göre üç kat arttığını açıkladı

Global Yatırım Holding 2018’in ilk çeyreğine yönelik finansal sonuçlarını açıkladı.

Açıklamaya göre Holding’in 2018 yılı ilk çeyrek dönemine ilişkin konsolide gelirleri 2016’nın ilk çeyreğine göre yüzde 9 artışla 159,5 milyon TL seviyesinde gerçekleşti.

Konsolide operasyonel faiz vergi amortisman öncesi karı (FAVÖK) aynı döneme oranla yüzde 19 artarak 40.7 milyon TL seviyesine ulaştı.

Holdingin solo bazda net borcu 574,1 milyon TL’den azalarak 171 milyon TL oldu.

Biyokütle tesisleri ikinci çeyrekte tam kapasiteye ulaşacak

Holdingin elektrik üretimi işkolu 2018’in ilk çeyreğinde gelirlerini neredeyse 3’e katlayarak 17,8 milyon TL’ye ulaştı.

Bu artışta büyük ölçüde, güçlü kojenerasyon faaliyetlerindeki kapasite artışı ile Aydın ve Urfa’daki toplam kurulu güçleri 17,2 MW olan ve YEKDEM kapsamında elektrik üreten iki biyokütle santrali etkili oldu.

Bununla birlikte açıklamada devreye alma aşamasında, devam eden yük ve stok besleme testleri ile mutat olarak üretimin kademeli bir şekilde hızlanması gerekliliğine bağlı olarak 1 Ocak 2018’de üretime başlayan biokütle bazlı elektrik santrallerinin 2018 yılının ikinci çeyreğinden itibaren tam kapasite ile üretime geçmesi beklenmekte olduğu ifade edildi.