Girişim Elektrik’in halka arz büyüklüğü 459 milyon lira oldu

Şirkete gelen talep halka arzın 18 katını aştı

19 Ağustos 2021

Girişim Elektrik Sanayi Taahhüt ve Ticaret A.Ş. paylarının halka arzı için 11-13 Ağustos 2021 tarihleri arasında gerçekleşen talep toplama süreci tamamlandı.

Şirketin hisse payı fiyatının 17,00 TL olarak açıklandığı süreçte halka arz büyüklüğü 459 milyon TL oldu, şirket ek satış hakkını ise kullanmadı.

Süreçte şirketin sermayesinin 100 milyon TL’den 115 milyon TL’ye çıkarılması nedeniyle artırılan 15 milyon TL nominal değerli pay ve mevcut ortaklardan Muhittin Behiç Harmanlı, Ali Gökhan Öztürk, Ramin Malek ve Mesut Baz’ın sahip olduğu 12 milyon TL nominal değerli pay olmak üzere toplamda 27 milyon TL nominal değerli pay halka arz edildi ve payların tamamı satıldı.

Halka arza toplam 44.346 yatırımcıdan halka arz edilen 27 milyon TL nominal değerli payların 18,1 katına denk şekilde 489.210.638 TL nominal değerli filtrelenmemiş pay talebi geldi.

Halka arzda yurt içi bireysel yatırımcılara tahsis edilen payların 38,1 katı, yurt içi kurumsal yatırımcılara tahsis edilen payların 16,6 katı, yurt dışı kurumsal yatırımcılara tahsis edilen payların 2,5 katı talep gedi.

Gerçekleşen dağıtım sonucunda toplam 8,1 milyon TL nominal değerli ve nihai halka arz büyüklüğünün %30’una denk gelen paylar yurt içi bireysel yatırımcılara, toplam 9,45 milyon TL nominal değerli ve nihai halka arz büyüklüğünün yüzde 35’ine denk gelen paylar yurt içi kurumsal yatırımcılara ve yine 9,45 milyon TL nominal değerli ve nihai halka arz büyüklüğünün yüzde 35’ine denk gelen paylar yurt dışı kurumsal yatırımcılara dağıtıldı.