GES başvuruları teknik değerlendirme yönetmeliği güncellendi

Santral sahası alanlarının büyüklüğüne yönelik güncelleme yapıldı

26 Mayıs 2021

Resmî Gazete’de bugün yayınlanan düzenleme ile Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretimi Başvurularının Teknik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik güncellendi.[1]

Önlisans başvurularının teknik değerlendirmesi başlıklı 5’inci maddenin ikinci fıkrasının ç bendi ile LÜY kapsamında çatı uygulamaları dışındaki başvuruların değerlendirmesi başlıklı 7’inci maddenin üçüncü fıkrasının ç bendi yürürlükten kaldırıldı.

Böylelikle fotovoltaik uygulamalara yönelik önlisans ve lisanssız üretim yönetmeliği kapsamındaki başvurular için santral sahası alanının, modül toplam alanının 1,66 katından az olması gerekliliğine yönelik hükümler kalkmış oldu.

Yönetmeliğe eklenen 10’uncu madde ile de hibrit santrallere yönelik iş ve işlemlerin ise Enerji İşleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanacak usul ve esaslar ile belirleneceği hükmü getirildi.

Güncellemede Santral Sahası Alanı Kurulu Güç Yoğunluğu değerlerinin yer aldığı Ek-3 belgesinde yer alan Fotovoltaik Sistemler için Asgari SSKGY değerleri (MW/km2) başlıklı tablo da güncellendi.


[1] Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretimi Başvurularının Teknik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik