“Geriye dönük uygulama iflaslara yol açabilir”

GÜNEŞDER yayımlanması beklenen yönetmelik değişikliği hakkında açıklama yaptı

10 Ağustos 2022

Güneş Enerjisi Yatırımcıları Derneği (GÜNEŞDER) yayınladığı bir kamuoyu açıklaması ile Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinde yapılacak değişiklikler ile ilgili sektörel endişeleri dile getirdi.

Açıklamada Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından kısa süre içerisinde yayımlanması beklenen yönetmelik değişikliği ile ihtiyaç fazlası elektrik üretiminin geriye dönük şekilde “bedelsiz enerji” olarak kabul edecek bir uygulamanın güneş enerjisine yatırım yapmış birçok firmanın iflasına kadar gidebilecek olumsuz sonuçları olacağı uyarısında bulunuldu.

“Cumhurbaşkanı Kararına göre binlerce yatırım yapıldı”

Açıklamada 9 Mayıs 2019 tarihli Cumhurbaşkanı Kararı[1] ile güneş enerjisinden üretilen üretim fazlası elektriğe EPDK tarafından yayınlanan abone grubuna ait perakende tek zamanlı aktif enerji bedeli uygulanır ve YEKDEM kapsamında değerlendirilmek üzere on yıl süreyle satın alınır hükmü getirildiği, bu hüküm çerçevesinde de farklı sektörlerden binlerce firmanın, sözleşme güçleri ile sınırlı olmak üzere lisanssız güneş enerjisi yatırımı yaptığına dikkat çekildi.

Açıklamada bu yatırımların finansmanlarının da bu karara istinaden hazırlanan fizibilite raporlarına bağlı olarak ipotek ve şahsi kefalet ile sağlanmış olduğunun altı çizildi.

Güneşten elektrik üretiminin mevsimsel fark gösterdiği ve oteller, soğuk hava depoları, çırçır fabrikaları, tarımsal ürün işleme tesisleri gibi en yoğun elektrik tüketiminin, en düşük üretim dönemlerinde gerçekleştirebilen güneş enerjisi yatırımcıları bulunduğuna da dikkat çekilen açıklamada, diğer bir önemli nokta olarak da bazı şirketlerin aynı dağıtım veya aynı görevli tedarik şirketi bölgesinde bulunan farklı lokasyonlardaki işletmelerinin çatılarında birden fazla yatırım gerçekleştirmiş olması belirtildi.

“Karar iflaslara neden olabilecek”

Hukuk devletlerinde en temel ilkenin idari kararların geriye yürümezliği ilkesi olduğuna ve idarenin ancak ileriye yönelik düzenleme yapabileceğine vurgu yapılan açıklamada, aksi halde idareye yönelik güven ve idari istikrar anlayışının zedeleneceği savunuldu.

Lisanssız üretim düzenlemelerinin de geçiş dönemi tanınması şartıyla ileriye dönük yapılması gerektiği ifade edilen açıklamada, aksi durumun 2019 yılı tarihli düzenlemeye güvenerek yapılan binlerce yatırımın zayi olmasına ve yatırım yapan firmaların iflasına neden olacağı ifade edildi.

Çözüm yıllık mahsuplaşma, alım anlaşmaları veya tüketim birleştirme ile sağlanabilir

GÜNEŞDER çözüm önerisi olarak da lisanssız elektrik üretim tesislerinde üretilen ihtiyaç fazlası elektrik için yıllık mahsuplaşma, ikili alım anlaşmaları veya tüketim birleştirme gibi yöntemlerin uygulanmasını önerdi.

Derneğe göre bu yöntemlerin uygulanması ile kanun özüne kavuşabilecek. Aksi takdirde ise binlerce yatırımcının nakit akışlarının bozularak, bankalar nezdinde büyük sıkıntılar yaşayabileceği küçük yatırımcıların da iflas aşamasına geleceği bir süreç yaşanabilecek.

 

 


[1] Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Faaliyeti Gösteren Tesisler İçin Uygulanacak Fiyat ve Süreler ile Yerli Katkı İlavesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1044)