Geri Kazanım Katkı Payı Beyannamesi Tebliği yayınlandı

Ocak ve Şubat beyannameleri için son tarih 24 Nisan

4 Nisan 2019

Market ve mağazaların plastik poşetler için ödemeleri gereken geri kazanım katılım payına ilişkin ‘’Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Genel Tebliği’’ yayınlandı.

Tebliğe göre kurumlar vergisi mükellefleri aylık, diğer firmalar ise üç aylık dönemler halinde, poşet satışı yapmamış olsalar dahi beyanname verecekler.

Elektronik ortamda gönderilen beyannameler ön onay ve onaylama işlemlerinin ardından tamamlanacak. Tahakkuk eden katılım payının ise beyan edildiği ayın sonuna kadar ödenmesi gerekecek.

Düzenlemenin Geçici 1’inci maddesine göre ise 2019 Ocak ve Şubat ayında satılan plastik poşetlere ilişkin beyanname 24 Nisan 2019 tarihine kadar verilmesi, 30 Nisan 2019 tarihine kadar da ödenmesi gerekecek.

Düzenlemeye buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.