Geri kazanım katılım payları iki kat artabilecek

TBMM’ye sunulan bir kanun teklifi içinde Çevre Kanununda değişiklik yapılması önerisi de yer aldı

5 Temmuz 2023

TBMM’ye bugün sunulan bir kanun teklifi içinde Çevre Kanunu kapsamında uygulanan geri kazanım katılım paylarının iki kata kadar artırılması önerisi yer aldı.

Adalet ve Kalkınma Partisi üyesi 21 milletvekili tarafından hazırlanan kanun teklifinin 2’inci maddesi ile Çevre Kanununun “Geri kazanım katılım payı” başlıklı 11’inci Ek Maddesinin ilk fıkrasında aşağıdaki değişikliğin yapılması önerildi.[1]

Yurt içinde piyasaya arz edilen bu Kanuna ekli (1) sayılı listede yer alan ürünlerden poşetler için satış noktalarından, diğer ürünler için piyasaya sürenlerden ithalatçılardan bu listede belirtilen tutarda geri kazanım katılım payı tahsil edilir. Bu listedeki ürünlerden herhangi birinin piyasaya arzının, farklı bir ürünün, malzemenin veya eşyanın ithalatı ile birlikte gerçekleşmesi halinde geri kazanım katılım payı ithalatçıdan tahsil edilir. Bu listede yer alan tutarlar takvim yılı başından geçerli olmak üzere her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır. Bu şekilde hesaplanan tutarların %5’ini aşmayan kesirler dikkate alınmaz. Cumhurbaşkanı, bu suretle tespit edilen tutarları yarısına kadar artırmaya veya bu listede yer alan veya bu fıkra uyarınca yeniden değerleme oranı uygulanmak suretiyle belirlenen tutarları iki katına kadar artırmaya veya yarısına kadar indirmeye yetkilidir.

Kanuna ekli 1 sayılı liste şu şekilde;


[1] 6/2/2023 Tarihinde Meydana Gelen Depremlerin Yol Açtığı Ekonomik Kayıpların Telafisi için Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi İhdası ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi