“Gerçek tüketimi olmayan lisanssız güç 390 MW”

EPDK 390 MW gücündeki lisanssız gücün gerçek tüketim olmadan satış yaptığını açıkladı

29 Ağustos 2022

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) gerçek anlamda tüketimi olmadığı halde Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği kapsamında devreye giren güneş enerjisi gücünü açıkladı.

Kurumun Habertürk Gazetesi yazarı Fatih Altaylı‘nın düzenlemeyi eleştiren yazıları üzerine yayınlanan basın açıklamasındaki bilgiye göre 12 Mayıs 2019 tarihinde değişen yönetmelik sonrası devreye alınan 390 MW gücündeki lisanssız güneş enerjisi yatırımının bağlı olduğu tüketim noktalarının gerçek anlamda elektrik tüketimi bulunmuyor.

Bununla birlikte 2019 yılı Mayıs ayı ile yönetmelik değişikliğinin yapıldığı 2022 yılı Ağustos ayı arasında Türkiye’nin güneş enerjisine dayalı lisanssız elektrik üretim kurulu gücü 1.927 MW artış göstermişti.

11 Ağustos 2022 tarihli yönetmelik değişikliği ile lisanssız elektrik üretim tesislerinin ürettikleri ihtiyaç fazlası elektriğin yalnızca önceki dönemki tüketimleri bölümü kadarının satma kısıtı getirilmişti.

EPDK tarafından 28 Ağustos 2022 tarihinde yayınlanan basın açıklaması şu şekilde;

Bugün haberturk.com yazarı Fatih Altaylı tarafından kaleme alınan, mesnetsiz ve kulaktan dolma bilgilerle doğrudan kurumumuzu hedef alan yazı ile ilgili basın açıklamamız aşağıdadır.

Bilindiği gibi gazeteciliğin temel ilkesi; herhangi bir iddia söz konusu olduğunda tek taraflı haber ya da yorum yapmamak, konunun ilgili tüm taraflarının görüşlerine başvurmaktır. Ancak ne yazık ki Fatih Altaylı söz konusu iddiaları ile ilgili; kurumumuzdan tek bir yetkili ile görüşmemiş, haliyle ortaya tek taraflı ve yanlışlar ile dolu bir yazı çıkmıştır. Gerek EPDK’nın gerekse Türk yargısının yerli ve milli kimliğini sorgulamak ise Fatih Altaylı’nın ne hakkıdır ne de haddidir.

Öncelikle ‘lisanssız elektrik üretiminin temel amacı’ kolay yoldan elektrik üretip bunu devlete satarak kolay yoldan kazanç kapısı haline getirmek değildir. Yazıda belirtilen yönetmelik; aniden alınmış bir karar değildir ve bu konuda bir prensip değişikliği de söz konusu olmamıştır.

(27.06 2019 tarihinde kurumumuz tarafından yapılan duyuru halen internet sitemizde mevcuttur. https://www.epdk.gov.tr/Detay/Icerik/3-0-92/elektriklisanssiz-uretim)

İlgili duyuruda: “Yönetmeliğin nihai amacı tüketilen enerjinin yerinde üretilmesi ve şebekeye olan ihtiyaçların en aza indirilmesi olup, lisanssız üretimin esasen tüketime özgüleşmiş üretim haline gelmesi amaçlanmıştır.” ifadesi yer almaktadır ve unutulmamalıdır ki verilmiş bir hakkın kötüye kullanılmasını hiçbir hukuki düzen korumaz. Bu düzenlemeden etkilenen ve gerçek tüketimi olmadığını tespit ettiğimiz kurulu güç ise yaklaşık 390 MW’dir. Bu tip tesislerin üretim karşılığı ise sadece %0,2’dir.

“Sınırsız elektrik üretip devlete satarız” mantığı lisanssız elektrik üretiminin doğasına terstir ve nihayetinde bütün tüketiciler için mali yük anlamına gelir. Bunu da hiç kimse sözde “yerlilik ve millilik” algısı oluşturarak kamuoyuna şirin göstermeye çalışmamalıdır. Ayrıca elektrik üretmek isteyen yatırımcılarımıza EPDK’nın kapısı sonuna kadar açıktır. Lisansını alan her yatırımcı, dilediği kaynaktan elektrik üreterek hem kendisi kazanmakta hem de ülkemize katkı sağlamakta serbesttir.

Öte yandan dünyada artan hammadde fiyatlarının ülkemizdeki enerji fiyatlarına doğrudan etkisi yadsınamaz. Ancak yerli kaynaklardan üretilen elektriğin piyasa fiyatlarında düşüş etkisi yapması beklenirken fırsatçılık sebebi ile piyasa fiyatlarını daha da yükseltmesine ve bunun da tüketicilerimizin faturasına yansımasına EPDK olarak izin vermemiz beklenmemelidir.

‘Yerlilik ve millilik’ sadece elektrik üretirken ve bu yolla para kazanırken değil üretilen elektriği vatandaşlarımızın hizmetine sunarken de akla gelen bir ilke olmalıdır. EPDK; arkasında hangi medya gücü olursa olsun maliyet artışı gerekçe gösterilerek yapılacak fırsatçılığa göz yummamakta kararlıdır.

Ayrıca “ithal enerji ödüllendiriyor, yerli enerji üreten cezalandırılıyor” iddiası da kesinlikle gerçek dışıdır. Kurumumuz tarafında geliştirilen, yerli ve milli kaynaklardan elektrik üreten herkese “kapasite mekanizması” ile ödenen destekler bunun en net kanıtıdır.

Son olarak vurgulamak isteriz ki; düzenlemelerimiz hakaretten uzak, yapıcı her türlü eleştiriye sonuna kadar açıktır. Ama daha önce de ifade ettiğimiz gibi şahsi menfaat peşinde koşanların, lobicilik faaliyetleri ile kurumumuza zarar vermeye çalışanların her türlü gayretine rağmen EPDK; Türkiye’nin arz güvenliğini akamete uğratacak ve tüketicilerimize mali yük getirecek hiçbir fırsatçılığa müsaade etmeyecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.