”Gelecek temiz enerji ve kadınlara ait”

Güler Sabancı enerji sektöründe kadın çalışan sayısının yetersizliğine vurgu yaptı

14 Ekim 2013

Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı, ABD’nin Boston şehrinde Massachusetts Institute of Technology (MIT) tarafından düzenlenen “Temiz Enerjide Kadının Rolü” sempozyumunun açılış konuşmasını gerçekleştirdi.

Güler Sabancı burada yaptığı konuşmada içinde bulunduğumuz nesil için çözülmesi gereken en önemli sorunun sürdürülebilir bir enerji sistemi oluşturmak olduğunu vurguladı. Sabancı ülke ekonomilerinin gelişimi ve bunları destekleyecek enerji tedariği yöntemlerine dair alınacak kararların toplumları şekillendireceğini de söylerken bu kararlarda kadınların sahip olması gereken role de vurgu yaptı.

Sabancı konuşmasında Pew tarafından hazırlanan 2012 tarihli Temiz Enerji Eylem Planı’nda küresel ekonominin bulunduğu noktayı “Temiz Enerji Devrilme Noktası” olarak tanımladığını söylerken sözlerini şu şekilde sürdürdü;

”Ne yazık ki temiz enerji, geçtiğimiz yüzyıl boyunca potansiyelinin altında kullanıldı ve kadınlar da, enerji ile ilişkili kararların dışında bırakıldı. Bu çerçeveden bakıldığında aslında, temiz enerji ve kadınlar birbirini tamamlıyor. Her ikisi de aynı kaderi paylaşıyor. Her ikisi de şimdiye kadar global ekonomide potansiyellerinin altında fayda sağladılar. Neyse ki gelecek onlara ait!

Dünya çapında yapılan temiz enerji yatırımları 263 milyar doları buluyor; bu rakam 2004 yılına kıyasla yüzde 600 oranında daha yüksek. Uluslararası Enerji Ajansı, önümüzdeki 25 yıl içinde dünyanın elektriğinin yarısının temiz enerji kaynaklarıyla temin edileceğini öngörüyor. Bu da, 6 trilyon dolara yakın bir yatırım demek oluyor. 2012 yılının sonunda, yaklaşık 5,2 milyon işletme temiz enerji sektörüne bağlandı. Ancak dünya çapında enerji sektörüne ait işgücü de ağırlıklı olarak erkeklerden oluşuyor”.

Güler Sabancı konuşmasında temiz enerjinin yüksek teknolojiye bağlı bir ekonomi gerektirdiğine dikkat çekerken bu anlamda kadınlar için en cazip fırsatı enerji sektörünün sunduğunu söyledi. Sabancı dünya yenilenebilir enerji sektöründe çalışan kadın mühendis sayısının yetersiz olduğunu da ifade ederken, daha fazla kadının mühendislik eğitimi seçmesi gerektiğini ve gerekli Ar-Ge süreçlerini gerçekleştirebilecek, yüksek eğitimli ve yüksek donanımlı bir bilim kadını ve kadın mühendis ordusuna ihtiyaç olduğunu kaydetti.

Bu durumun küresel rekabet ortamında da çok kritik önem taşıdığını da söyleyen Güler Sabancı yeni, yüksek teknolojiye bağlı temiz enerjili ekonominin, teknoloji ve inovasyon sayesinde daha da gelişeceğini, rekabetin global çerçeveye taşınacağını ve böyle inovasyona dayalı bir alanda kadınların eksikliğinin, sektörün gelişimi açısından olumlu bir durum olmayacağını söyledi.

Sözlerini “Tıpkı Victor Hugo’nun dediği gibi: “Merak, kadınların cesaret sergileme biçimlerinden biridir.” diye sürdüren Güler Sabancı temiz enerji alanında kadınlara özgü fikir, bakış açısı, çözüm ve samimiyete ihtiyaç var diye konuştu.

Konuşmasında Mayıs ayında Enerjisa’nın 143 MW’lık Balıkesir RES projesini devreye aldıkları bilgisi veren Güler Sabancı, bu projenin direktörünün çok başarılı kariyeri olan bir kadın olmasından da çok büyük gurur duyduğunu ifade ederken, enerji sektöründe çalışmaları için daha fazla kadın mühendisi teşvik ettiklerini sözlerine ekledi.

Güler Sabancı ayrıca temiz enerji teknolojilerinin küçük ölçekte de çok büyük faydalar sağlayacağına işaret ederken, yoksulluk sınırında ve elektriği olmadan yaşayan 1.3 milyar insandan hemen hemen yüzde 70’inin kadın olduğunu ve temiz enerji üzerinden elektrik enerjisi temin etmenin kadınların hayatını daha iyi bir statüye taşıyacağını söyledi.