Gelecek on yılın endişe kaynakları; enerji, iklim ve su

PwC dünyanın en büyük şirketlerinin CEO’ları ile anket düzenledi

14 Haziran 2012

Uluslarası danışmanlık ve araştırma kuruluşu PricewaterhouseCoopers (PwC) Brezilya’nın başkenti Rio de Janeiro’da gerçekleştirilecek “2012 BM Sürdürülebilir Kalkınma Konferansı” (Rio+20) öncesinde dünyanın en çok kazanan 141 CEO’su ile “Sürdürülebilirlik Anketi” düzenlediğini açıklandı.

PwC tarafından gerçekleştirilen anketin sonuçlarına göre dünyanın en büyük şirketlerinin yöneticilerinin ilk üç endişe kaynağını enerjinin karşılanabilirliği, sosyal eşitliğe dayalı sürdürülebilir tüketim ve kaynak kıtlığı konuları oluşturuyor. CEO’lar on yıllık süreçte endişe duyulacak konular arasında ise iklim değişikliği ve gıda güvenliğini gösteriyor.

PwC’nin açıklamasına göre enerjinin karşılanabilirliği yüzde 87’lik oran ile ankete katılan CEO’ların en büyük ortak endişe kaynağı. Ankete göre iklim değişikliği konusunda endişelenen üst düzey yönetici oranı yüzde 10 iken su kıtlığından endişelenenlerin oranı ise yüzde 13. PwC’ye göre bu her iki oran ise 10 yıl içinde yüzde 78’e çıkacak.

Çalışma ayrıca anket katılımcılarının yarısının Rio+20 toplantılarında ilerleme gerçekleşmesini beklemediğini, yüzde 80’inin ise iklim değişikliği ile mücadelede özel sektöre yönelik emisyon azaltımı gibi hedeflerin, ulusal/bölgesel düzenlemelerin veya vergilendirmenin çok daha etkili unsurlar olabileceğini düşündüğünü gösteriyor.