Garanti BBVA İklim Endeksi devreye girdi

Endekste CDP Türkiye çalışmasında B- ve üzeri not alan 29 şirket yer alıyor

25 Temmuz 2021

Borsa İstanbul’da işlem gören şirketlere yönelik olarak Garanti BBVA İklim Endeksi oluşturuldu.

Garanti BBVA tarafından yapılan açıklamaya göre Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu yürütücülüğünü üstlendiği CDP Türkiye ve Borsa İstanbul iş birliği ile oluşturulan endeks ile sürdürülebilir finans pazarını geliştirmek, şirketlerin iklim riskleri ve fırsatları konusundaki şeffaflıklarını artırmak için teşvik etmek hedefleniyor.

Hesaplama yöntemi, seçme kriterleri ve diğer kuralları Borsa İstanbul danışmanlığında belirlenen endekste Borsa İstanbul’da işlem gören CDP İklim Değişikliği raporlamasındaki en güncel skoru B- ve üzeri şirketler yer alabilecek. Bununla birlikte endekste yer alacak şirketlerin hisse senetlerinin son 6 aylık dönemde günlük ortalama işlem hacimlerinin en az 10 milyon TL olması şartı da bulunuyor.

Yılda bir kere güncellenecek endeks içerisinde yer alan hisse senetlerinin endeks içerisindeki ağırlığı fiili dolaşımdaki payların piyasa değerine göre belirlenecek iken hisse seçim sürecinde likidite kuralı da uygulanacak.

14 Temmuz Çarşamba günü Borsa İstanbul’da gerçekleşen gong töreniyle devreye giren endekste,  CDP Türkiye’nin 2020 yılı raporunda B- ve üzeri not alan 34 şirket arasından, hisseleri halka açık olan 29 adedi yer alıyor.

Törende konuşan Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergun gösterge niteliğinde olan endeksin oluşturacağı yatırım fırsatlarından ötürü heyecan duyduklarını söyledi.

Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Ebru Dildar Edin ise endeksin bir yıldan kısa süre içerisinde tamamlandığını bilgisini verirken, endeksin Türkiye özel sektörünün şeffaf iklim değişikliği performansı, iklim risklerinin fırsatlara dönüştürülmesi ve yerel yatırımcıların iklim değişikliği algısını geliştirmeleri için bir mihenk taşı olmasını temenni ettiklerini ifade etti.

Ebru Dildar Edin sözlerini şu şekilde sürdürdü

“İklim aciliyeti açısından iş dünyası olarak sorumluluğu üstlenmemiz ve iklim hareketini tüm tabana yaymak için uzlaşmacı fırsatlar sunan, teknolojiyi arkasına alan inovatif girişimlerle yeni bir iyileşme dönemi yaratmamız gereken bir dönemdeyiz. Yenilenebilir enerji yatırımları, enerji verimliliği uygulamaları ve döngüsel ekonomi gibi birçok farklı inovatif yaklaşım milyonlarca yeni iş alanı yaratırken, Dünya Bankası tarafından bu alanlardaki yatırımların yılda en az 700 milyar dolar tutarına ulaşacağı öngörülüyor.”

Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu ve CDP Türkiye Kurucu Direktörü Melsa Ararat da törende yaptığı konuşmada şunları kaydetti;

“Son yıllarda ise tüm dünyada, doğrudan doğruya CDP verilerini kullanan endeksler ve fonlar artarken, CDP verilerini kullanan diğer çevresel ve sosyal etkileri de dikkate alan endeksler ve yatırım fonları da giderek yaygınlaşmakta. Bugün ise, CDP’nin Türkiye operasyonunun 10 yıllık hayalini gerçekleştiriyoruz. CDP tarafından şirketlere verilen iklim değişikliği derecelendirme notlarını kullanan ve Türkiye’de finansal sermayenin, iklim değişikliğini dikkate alan şirketlere aktarılmasına aracılık edecek bir yatırım endeksini lanse ediyoruz. İnanıyoruz ki, bu endeks sayesinde, Türkiye’nin iklim değişikliğine dayanıklı, emisyonlarını bilimin öngördüğü hedeflere uygun olarak azaltmayı ve nihayet sıfırlamayı amaçlayan şirketleri, uluslararası kurumsal yatırımcıların radarına girecek ve Türkiye’ye ek yabancı sermaye gelmesine vesile olacaklar. Bu endeksin ayrıca, yerel kurumsal yatırımcıların da konuya olan ilgisini çekeceğini ve henüz iklim değişikliği stratejilerini açıklamamış şirketleri de özendireceğini ümit ediyoruz.”