GAPYENEV yoğunlaştırılmış güneş enerjisi kollektörü geliştirdi

TÜBİTAK tarafından desteklenen proje ile Fresnel Kolektör üretimi

5 Ağustos 2021

Harran Üniversitesi GAP Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Merkezi (GAPYENEV) çalışması ile Fresnel Kolektör üretimi gerçekleştirildiği bildirildi.

Üniversite tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre üretim TÜBİTAK’ın 1003 kodlu Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı desteği ile gerçekleştirildi.

Açıklamada değerlendirmesi yer alan projenin yürütücülüğünü de üstlenen GAPYENEV Merkezi Müdürü Prof. Dr. M. Azmi Aktacir projenin 1 Şubat 2020 tarihinde başlatıldığı, geçen süreçte de projede hedeflenen kriterlere uygun olarak lineer fresnel güneş kolektör tasarlanarak, yerel imkanlarla prototip imalatının yapıldığı bilgisini verdi.

Aktacir projenin son 6 aylık döneminde de üretilen prototipin performans deneyleri ve çeşitli uygulamalar için kullanılabilirliğinin incelenececeğini kaydetti.

Projede, üniversitemizin Makine Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği ve Fizik Bölümü akademisyenlerinden oluşturulan bir ekiple multi disipliner bir çalışma gerçekleştirilmektedir.

Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sabri Çelik de merkezi ziyaretinde yaptığı açıklamada, proje sayesinde endüstriyel uygulamalarda ısıl güneş enerji teknolojilerinin kullanılması ile enerji maliyetlerinin düşürüleceğini bunun da sanayicinin rekabet gücünü arttıracağını, ayrıca sistemin yaygınlaştırılması için gerekli çalışmaların yürütüleceğini ifade etti.

GAPYENEV Merkezi Müdürü ve proje yürütücülüğünü yapan Prof. Dr. M. Azmi Aktacir yaptığı açıklamada şunları söyledi;

Son yıllarda güneş enerjisi çalışmaları ülkemizde ağırlıklı olarak fotovoltaik sistemler üzerine olmakta, ısıl güneş enerjisi uygulamalarında düşük sıcaklık değerine sahip düzlemsel kolektörler kullanılmaktır. Bunun yerine yoğunlaştırılmış güneş enerjisi teknolojilerinin kullanılması ile yüksek sıcaklığa erişileceğini ve özellikle endüstriyel uygulamalarda gerekli olan yüksek ısıl enerji ihtiyacı ucuz ve kolayca karşılanacaktır. Yapılan bu proje ile lineer fresnel güneş kolektör sistemlerinin tasarım ve üretim süreçleri Harran Üniversitesi imkanlarıyla gerçekleştirildi. Bu konuda çalışmalarımız devam etmektedir. Özellikle güneş enerji potansiyelinin en fazla olduğu il olan Şanlıurfa’da güneş enerjisinden ısıl enerji elde edilmesiyle, bu bölge yatırımlar için daha cazip olacaktır. İklim değişikliğinin en fazla hissedildiği günümüzde, yenilenebilir enerji kaynaklarının ve enerji verimli sistemlerin geliştirilmesi ve bu sistemlerin ülkemizde yaygınlaştırılması çevre, ekonomi gibi birçok alanda önemli katkılar sağlayacaktır. Bu projeye desteklerinden dolayı TÜBİTAK’a teşekkür ederim.

Fresnel kolektörler nedir?

Yansıtıcı (ayna) yüzey, absorber ve içerisinden geçen ısı transfer akışkandan oluşan, çizgisel yoğunlaştırmalı güneş enerjisi teknolojilerinden biridir. Güneşi takip eden bir mekanizmaya sahip olduğundan yüksek performans göstermektedir. Ülkemizde kullanıma yönelik sıcak su elde edilmesinde yaygın bir şekilde kullanılan düzlemsel kolektörler ile 70-80°C sıcaklığında su elde edilebilirken, yoğunlaştırmalı güneş kolektörlerinde bu değerin çok üzerinde yüksek sıcaklıklara ulaşılmaktadır. Tamamen yerel imkanlarla gerçekleştirilen bu projede, güneş enerjisi kullanılarak 200°C üzerinde sıcaklık elde ediliyor. Buradan elde edilen ısıl enerji birçok sektörde ihtiyaç duyulan enerji ihtiyacının karşılanmasında kullanılabilecektir.