Fransa’da iklim davası talebi 2 milyon imzaya yaklaştı

Kampanya ile Fransa Devleti’nin yetersiz çaba dolayısı ile yargılanması hedefleniyor

30 Aralık 2018

Fransa devletinin iklim değişikliği ile mücadele alanında yeterli çabayı göstermediği gerekçesi ile 2 milyon imza hedefi ile 18 aralık 2018 tarihinde başlatılan ”Yüzyılın Davası” başlıklı kampanyada kısa sürede hedeflenen sayıya yaklaşıldı.

Ülkedeki sivil toplum kuruluşları Herkesin Davası (Notre Affaire à Tous), İnsan ve Doğa Vakfı (la Fondation pour la Nature et l’Homme), Greenpeace Fransa ve Oxfam Fransa öncülüğünde başlatılan kampanyaya Juliette Binoche ve Marion Cotillard gibi ünlü isimler de destek veriyor.

Kampanya metninde iklim değişikliğinin halihazırda var olduğu ve herkesin hayatını etkilediği, su seviyelerinin yükselip, buzulların erdiği, aşırı iklim olaylarının arttığı, hayvan ve bitki türlerinin yok oluşunun durdurulamadığı vurgulanırken, Fransa devletinin ise bu duruma rağmen sera gazı azaltım hedeflerine ulaşmada başarısız olduğu ve iklim değişikliğinin yarattığı eşitsizlikler karşısında sosyal adaleti sağlayacak adımları atamadığı savunuldu.

Kampanya ile Fransa devletinden ülkenin petrole olan bağımlılığını azaltarak, ulaşımda alternatif seçenekler sunması, konutların iyileştirilmesi, yenilenebilir enerji kullanımının yaygınlaşması, fosil ve nükleer enerjinin terk edilmesi gibi alanlarda adımlar atması talep edildi.

Sosyal ve iklim adaletini sağlamak için herkesin yeterli, sağlıklı ve kaliteli yiyeceğe ulaşabilmesi, çiftçilerin yeterli gelir imkanına ulaşabilmesi, ormansızlaşma ile mücadelenin geliştirilmesi de kampanyada belirlenen talepler arasında.