Fransa Çin Yüzünden Karıştı

Fransa’da hükümet ve güneş enerjisi sektörü Çinli firmaların piyasa hakimiyeti yüzünden karşı karşıya geldi.

4 Ocak 2011

Fransa’da hükümet ve güneş enerjisi sektörü Çin yüzünden karşı karşıya geldi. Fransa’nın güneş enerjisi sanayinde tehlikeli derecede ithalat bağımlılığı içinde olduğunu düşünen hükümetin aksine sektör temsilcileri hükümetin kararlarının zaten küçük olan sektörü yok edebileceğini iddia ediyor.

Fransız hükümeti 10 aralık tarihinde aldığı bir karar ile ülkedeki 3 KW gücüne kadar olan tüm güneş enerjisi kurulumları için izinleri 3 ay süre ile dondurma kararı almıştı. Kararın açıklamasında 10 Şubat’a kadarki süreç içerisinde hükümetin bu konuda bir çalışma yürüteceği ve çalışmanın sonuçlarına göre güneş enerjisi ürünlerine yönelik ithalat politikasında değişikliğe gitme veya güneş enerjisi üretimine yönelik alım fiyatlarını düşürme kararı alabileceği belirtildi.

Katıldığı bir radyo programında konu ile ilgili açıklama yapan Fransa Çevre Bakanı Nathalie Kosciusko-Morizet Fransa’da hayata geçirilen güneş enerjisi projelerinde yüzde 90 oranında Çin’den ithal edilen güneş panelleri kullanılmakta olduğunu, bunun ise kabul edilemez olduğunu belirtti. Kosciusko-Morizet yapmaları gerekenin Çin güneş enerjisi sektörünü sübvanse etmek değil Fransa’da yeşil iş alanları yaratmak olduğunu ifade etti.

¨İflaslar başlayacak¨

Hükümetin kararını aynı zamanda yargıya taşıyan Fransız güneş enerjisi lobi gruplarından Enerplan’ın başkanı Richard Loyen ise Şubat ortasına kadar olan süreçte büyük firmaların ayakta kalabileceğini fakat bir çok küçük çaplı şirketin kapanma noktasına gelebileceğini söyledi. Loyen’e göre hükümetin kararı ülkede hayat geçirilmesi planlanan 1.5 GW kurulu gücündeki projenin iptali bundan dolayı ise 1 Milyar Avroluk zarara ve 10.000 kişilik istihdam kaybına neden olacak.

Fransız hükümetin kararından sonra dünyanın en büyük ince filmli güneş paneli üreticisi First Solar Şirketi fransız ortağı EDF Energies Nouvelles ile yapacağı güneş paneli fabrikası yatırımını durdurduğunu açıkladı.

¨2020 Hedefi 5.400 MW Güneş Enerjisi Gücü¨

1970’li yıllarda yaşanan petrol krizlerinin ardından enerji bağımsızlığını kazanmak adına ciddi oranda nükleer enerji yatırımı yapan ülkede şu an 58 nükleer reaktör bulunuyor.

Ülkedeki toplam kurulu güneş enerjisi gücü 700 MW seviyesinde iken ülkede büyük ölçekli fotovoltaik panel üretim tesisi bulunmamakta. Komşu ülke Almanya’nın güneş enerjisi sektörü ise 23 kat daha büyük.

Avrupa Birliği’nin getirdiği 2020 yılında enerji tüketiminde yüzde 20 oranında yenilenebilir enerji kullanma yükümlülüğü nedeni ile bu alana önem vermeye başlayan ülke bu amaçla 2007 yılında bir takım hedefler getirmişti.

Bu hedeflerden biri olan 2020 yılında 5.400 MW kurulu güneş enerjisi gücüne ulaşılması ise 5.500 MW’lık proje izni talebi nedeni ile kısa sürede aşılmıştı.