Fransa 2023’de rüzgarda 26 GW’a ulaşabilir

Rüzgar yatırımlarının önündeki en büyük sorun açılan davalar

21 Ocak 2018

Fransa Ekoloji Bakanlığı Fransa’daki rüzgar enerjisi yatırımlarının hız kazanmasını amaçlayan bir öneri raporu yayınladı.

Rapora göre 10 alanda gerekli adımların atılması Fransa’nın mevcut karasal rüzgar enerjisi kurulu gücünün 5 yıl içinde 2 kat artmasını mümkün kılabilir.

Fransa rüzgar enerjisi sektörünün gelişimini yavaşlatan en büyük sorunun rüzgar yatırımları aleyhine açılan davaların çokluğu ve dava süreçlerinin uzunluğu olduğuna dikkat çekilen raporda, yatırımların yüzde 70’inin bu sorun ile karşılaştığı bilgisi paylaşılıyor.

Bu durum Fransa’da bir rüzgar enerjisi yatırımının devreye girme süresinin 7 ila 9 yıl arasında gerçekleşmesine neden olduğu bildirilen rapora göre bu sorun aynı zamanda ülkede yeni rüzgar türbini teknolojilerinin yaygınlaşmasını da engelliyor.

Almanya’da bir rüzgar yatırımının 3 ila 4 yıl arasında bir sürede devreye girdiğine dikkat çekilen raporda, Fransa yargı sisteminde yapılacak düzenlemeler ile yargı sürecinin sadeleştirilmesi ve hızlandırılmasının gerektiği yer alıyor.

Rapordaki diğer öneriler arasında rüzgar yatırımlarına yönelik toplumsal desteğin artırılmasınına yönelik çalışmalar yapılması, mevcut santrallerdeki türbinlerin yenilenmesi için 2030’a kadar yapılması gereken 5 GW’lık yatırım için gereken süreçlerin ve kitle fonlaması imkanlarının kolaylaştırılması da yer alıyor.

Fransa’nın rüzgar enerjisi kurulu gücü 2017’de 1.692,05 MW artarak yıl sonu itibari ile 13.760,35 MW’a yükselmişti.

Fransa 2018 sonu itibari ile 15.000 MW’lık kutrulu güce ulaşmayı hedefliyor.

Rapora göre ise Fransa’nın karasal alandaki rüzgar enerjisi gücü 2023 yılında düşük büyüme senaryosuna göre 21.800 MW, yüksek büyüme senaryosuna göre ise 26.000 MW’a ulaşabilir.

Fransa’nın Temmuz ayında yayınlanan İklim Planı 2030 yılında nihai enerji tüketiminin yüzde 32, elektrik tüketiminin ise yüzde 40 oranında yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlanmasını hedefliyor.