Fotovoltaik projeleri için ücretsiz danışmanlık sağlanacak

Hizmet MWH Global tarafından verilecek

17 Aralık 2016

Yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı yatırım yapmak isteyen kişi ve kuruluşlara ücretsiz teknik danışmanlık hizmeti sağlayacak bir projenin devreye alındığı bildirildi.

Uluslararası danışmanlık şirketi MWH Global tarafından yapılan açıklamaya göre sınırlı sayıda proje için sağlanacak bu hizmet EU 2012 IPA Programı kapsamında yürütülen “Yenilenebilir Enerji Sektörünün Geliştirilmesi için Danışmanlık Hizmetleri” (MENR IPA 12/CS02) kapsamında gerçekleştirilecek. Danışmanlık hizmetinin bedeli ise Dünya Bankası ve Avrupa Birliği tarafından hibe olarak sağlanacak.

Proje danışmanı tarafından belirlenecek uygunluk kriterlerini taşıyan her türlü fotovoltaik sistemleri uygulamaları (konut, ticari bina, çiftlik ve köy evi çatısı vb.) ile güneş enerjisi kullanılarak ısıtma ve soğutma ihtiyacını karşılamanın amaçlandığı projeler bu hizmetten yararlanabilecek.

Açıklamaya göre MWH Global tarafından hazırlanacak bu raporların proje sahiplerine en büyük katkısı tarafsız bir kurumun bahsi geçen projeleri teknik, finansal ve çevresel açılardan objektif bir şekilde değerlendirmesi sayesinde proje yatırımının değişik bakış açılarından daha hızlı, kolay ve sağlıklı bir şekilde değerlendirilmesi olacak.

Bu raporlar aynı zamanda projeler için gerekli olan finansman arayışında bankalar nezdinde kullanabilecek.

Yürütme Komitesi’nin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (ETKB), AB Bakanlığı, Hazine Bakanlığı, AB Delegasyonu ve Dünya Bankası temsilcilerinden oluştuğu “Yenilenebilir Enerji Sektörünün Geliştirilmesi için Danışmanlık Hizmetleri” projesi ile Türkiye ve AB enerji öncelikleri ve stratejileri ile uyumlu olarak Türkiye yenilenebilir enerji sektörünün gelişmesinin desteklenmesi, AB müktesebatı ile uyumlu politika ve kurumsal çerçevenin uygulanması, pazarın geliştirilmesi, küçük-orta ölçekli yenilenebilir enerji projelerinin arttırılması ile Türkiye’nin bu alanda hızlanan gelişimine katkı sağlamak amaçlanıyor.

Çalışma hakkında ayrıntılı bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.