Fotovoltaik hücreler için gözetim uygulaması başladı

Birim Gümrük Kıymeti 60 ABD Doları/Kg olacak

27 Ocak 2023

Resmî Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ ile fotovoltaik hücreler için gözetim uygulaması başlatıldı.[1]

Tebliğe göre 8541.42.00.00.00 GTİP koduna sahip ürünler için Birim Gümrük Kıymeti kilogram başına 60 ABD Doları olarak belirlendi.

Uygulama tebliğinin yayımlanmasını takip eden otuzuncu gün yürürlüğe girecek.

 

 

 


[1] İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2023/2)