Florlu Sera Gazlarına İlişkin Yönetmelik değiştirildi

Değişiklik Kigali Değişikliği kapsamında yapıldı

29 Haziran 2022

Türkiye’nin geçtiğimiz yıl onaylayarak tarafı haline geldiği Ozon Tabakasını İncelten Maddelere İlişkin Montreal Protokolüne Yönelik Değişiklik (Kigali Değişikliği-2016) kapsamında “Florlu Sera Gazlarına İlişkin Yönetmelik” değiştirildi.[1]

Resmî Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan düzenleme ürün ve ekipman içinde olanlar da dahil olmak üzere florlu sera gazları ve diğer florlu maddelerin etiketlenmesine, verilerin toplanmasına, sızıntı kontrollerine, raporlanmasına, piyasaya arz, ithalat, ihracat ve kullanımına, kota dağıtımına ve florlu sera gazlarının geri kazanımına ve imhasına ilişkin esaslar ile florlu sera gazları içeren veya çalışması bu gazlara dayanan ekipmanlara müdahale eden gerçek ve tüzel kişilerin eğitimi ve belgelendirilmesine ilişkin konuları ve düzenlemeleri kapsıyor.

Yönetmelik, motorlu araçlardaki iklimlendirme ekipmanlarından çıkan florlu sera gazlarının geri kazanımını ise kapsamıyor.

Yönetmeliğin yürürlüğe girmesi ile 4 Ocak 2018 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Florlu Sera Gazlarına İlişkin Yönetmelik yürürlükten kalktı.


[1] Florlu Sera Gazlarına İlişkin Yönetmelik