“Eylem planı var ama eylem yok”

TÜVİK-DER tarafından İklim Değişikliği Ulusal Eylem Planı hakkında bir inceleme raporu hazırlandı

19 Temmuz 2013

Tüketiciyi ve İklimi Koruma Derneği (TÜVİK-DER) tarafından Türkiye’nin İklim Değişikliği Ulusal Eylem Planı (İDEP) hakkında bir inceleme raporu hazırlandığı bildirildi.

TÜVİK-DER tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamada Temmuz 2011’de açıklanan İDEP’in Türkiye’nin iklim değişikliği alanındaki tek politik belgesi olduğu hatırlatılırken, planda Türkiye’nin sera gazı emisyonlarını azaltımı adına herhangi bir sayısal hedef koyulmadığına dikkat çekildi.

İklim Değişikliği Eylem Planı Değerlendirme Raporu başlıklı çalışmada başlıca şu eleştiriler öne çıkıyor;

– Planda ortaya konulan eylemlerin yeni değil, mevcut politikaların devamı olduğu,
– Mevcut mevzuatta tanımlı işlerin planda eylem olarak yer aldığı, yapılmış ya da devam eden işlerin plana dahil edildiği,
– Planda yer alan eylemlerin iklim değişikliğini durdurmak ya da yavaşlatma yerine hızlandıracağı ve bu tarz teknolojilere zaman kazandıracağı,
– 2013 yılına kadar bitmesi gereken 86 eylemin, bir kısmının geciktiği, atılan adımların sınırlı olduğu ya da başlanmadığı.

Raporu hazırlayan Önder Algedik, Türkiye’nin iklim değişikliği ile savaşımda geri kalmayı tercih etmesinin plana yansıdığını ve sonucundan da plnda yer alan eylemlerin iklim değişikliği açısından karşılığını olmadığını ifade etti.

Algedik sözlerini şu şekilde sürdürdü; “Bu rapor ile hem bilimsel arka planı değerlendirdik, hem de mevcut durumu ve eylemleri dikkate aldık. Planın sera gazı salım azaltımı içermemesinin bir sorun olduğunu gördük. Ayrıca, eylemlerin zaten “mevcut politika” olduğunu rapor ile ortaya koyduk. Mevcut politikaların azaltıma bir etkisi olmadığı için, Türkiye için yaptığımız salım projeksiyonunda 2020’de 600 milyon ton karbondioksit eşdeğeri mertebesine ulaşılarak çözümden çok uzaklaşacağımız şimdiden görünüyor” dedi.